Arbeid, tijd en duurzaamheid

Een langere levensduur is het resultaat van een goede gezondheid, een goede productie, een goed karakter en een goede vruchtbaarheid. Dat scheelt veel werk aan de opfok van overbodig jongvee, aan probleembehandelingen en inseminaties. Kortom, levensduur spaart arbeid en tijd en het wordt er leuker op. Zou je denken! Maar zo eenvoudig en eenduidig ligt het niet.

Valacon heeft een arbeidsanalyse ontwikkeld die we afgelopen stalseizoen weer hebben getest in de studiegroepen. We hebben inmiddels 92 volledig ingevulde analyses van melkveehouders verspreid over heel Nederland. En daar komen opvallende verschillen uit tussen de individuele deelnemers en ook als we de bedrijven indelen naar levensduur. In de bijlage gaan we in op de resultaten en laten we verschillen zien gerelateerd aan de levensduur van de veestapel.