Composteren biobedding

COMPOSTEREN BIOBEDDING NIET ZINVOL VOOR UIERGEZONDHEID

Sinds 2011 heeft Valacon veel kennis en expertise opgebouwd met het onderzoek naar het gebruik van gescheiden mest als boxbedekking, 
   
   
   
   
de zogeheten biobedding. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat toevoegmiddelen als kalk en zuur weinig effect hebben op de ontwikkeling van mastitisverwekkers in de biobedding. Dat werd bevestigd door onderzoek in met name de VS. Daar kwam ook het geluid vandaan dat composteren een zeer goede methode zou zijn om mastitisverwekkers te bestrijden. Valacon kon die bevindingen niet bevestigen. Uit ons onderzoek, en eerder onderzoek in de VS, kwam naar voren dat het effect slechts van zeer korte duur was. Dat is nu opnieuw bevestigd: het effect van composteren op de groei van mastitiskiemen zoals Klebsiella is zeer beperkt. Zodra de koeien het bed gaan gebruiken groeien de kiemen exponentieel om daarna op een relatief hoog niveau te blijven. Dat gebeurt in een tijdsbestek van een dag. Het verschil met onbehandelde biobedding is minimaal tot nihil. Intussen weten we ook dat composteren de groei van bacteriën die (extreem) hitteresistente (thermofiele) sporen produceren bevordert. Die sporen kunnen de kwaliteit van houdbare producten bedreigen. Daarom moeten kunstmatige of natuurlijke compostering van biobedding worden voorkomen. De beste aanpak voor een veilig gebruik van biobedding ligt in het management.

Bent u van plan biobedding te gaan gebruiken of gebruikt u die al en wilt u de bestaande situatie veiliger maken? Neem dan voor een onafhankelijk advies contact met ons op via info@valacon.nl