De economie van levensduurverlenging

Uit recent onderzoek blijkt dat voor de meeste melkveehouders de economische voordelen van een langere levensduur uiteindelijk het meest bepalend zijn of ze met levensduurverlenging aan de slag willen. Tegelijkertijd blijkt het voor melkveehouders lastig om in beeld te krijgen waar de voordelen te behalen zijn en hoe groot die zijn. Bij een langere levensduur verandert er veel en bovendien kunnen die veranderingen elkaar ook nog eens onderling beïnvloeden. In deze rubriek gaan we kort in op wat er gebeurt als de levensduur wordt verlengd en welk effect dat kan hebben op de economie.

1. De invloed van de levensduur op de productie
2. De invloed van de levensduur op de omzet uit de verkoop van vee (volgt)
3. De invloed van de levensduur op de opfokkosten (volgt)
4. De invloed van de levensduur op de gezondheidskosten (volgt)
5. Het verborgen rendement van een langere levensduur (volgt)
6. Levensduur een optelsom van economische voordelen (volgt)

Wil je weten wat de invloed van de levensduur op de samenstelling en productie van veestapel is? Klik dan hier