Naar 50.000 kg levensproductie? Geef ze dan de vijf!

Laten we er geen doekjes omwinden! Onze koeien worden veel te vroeg afgevoerd. Dat is al vele jaren zo, terwijl onderzoek als wel meer dan 30 jaar aantoont dat het economisch zeer ongunstig is. Met vijf lactaties hebben koeien gemiddeld de volwassen leeftijd bereikt en daarmee hun volwassen jaarproductie. Maar momenteel komen we aan gemiddeld 3,5 lactatie. De economisch optimale gebruiksduur is zo'n 8 á 9 lactaties omdat oudere koeien nog steeds volop bijdragen aan de levensproductie en het levenssaldo. Dat we dat niet halen heeft verschillende oorzaken die hun oorsprong vinden in de genetische aanleg (de koe), in het management (de boer) en de manier waarop de koeien worden gehouden (de leefomgeving). Het gaat met name om de combinatie van deze drie factoren, volgens het KBL-principe, en hun uitwerking in de dagelijkse praktijk.

In het project Geef ze de Vijf! werken we met melkveehouders aan het bereiken van een volwassen leeftijd van de koeien. Een actief traject waarin de levensduurresultaten stap voor stap worden verbeterd. Met als uiteindelijk doel een volwassen koppel koeien met een volwassen (levens)productie en een maximaal levenssaldo. Stel je voor, een gemiddelde actuele levensproductie van zo’n 50.000 kg melk! Met dieren die in hun productieve leven duizenden euro’s meer voor je opbrengen. Met als bijkomende voordelen meer werkplezier, en meer maatschappelijke waardering. De melkveehouders werken, met ondersteuning van Valacon, gedurende drie jaar actief aan levensduurverlenging. Ze komen drie keer per jaar bij elkaar om hun aanpak en de resultaten te bespreken en om ideeën op te doen. Wil je meedoen, dan moet je niet alleen gemotiveerd zijn maar ook bereid zijn te investeren in tijd, energie en soms geld voor bepaalde aanpassingen. Maar allemaal in je eigen voordeel, want meedoen betekent ook dat je de investeringen dubbel en dwars terugverdient. Geef je koeien daarom de vijf!

Naar drie jaar productieve levensduur 
Een eerste stap zou kunnen zijn de levensduur van de aanwezige koeien (de actuele levensduur) te verlengen naar vijf jaar. Bij een afkalfleeftijd van 24 maanden is de productieve leeftijd van de aanwezige koeien dan drie jaar. De afvoerleeftijd kwam uit op ongeveer 6 jaar. Voor de bedrijven die onder het gemiddelde scoorden, ongeveer de helft van de bedrijven, een mooie eerste stap.

Naar vier jaar productieve levensduur
Een tweede (tussen)stap is het verlengen van de productieve levensduur van de aanwezige koeien naar vier jaar. De totale actuele levensduur is dan met 24 maanden afkalfleeftijd zes jaar. De geschatte gemiddelde afvoerleeftijd is dan ruim 7 jaar. Dat is ruim boven het gemiddelde in 2018 en een mooie uitdaging voor de bedrijven die op of net boven het gemiddelde scoren.

Naar vijf jaar productieve levensduur
Het uiteindelijke doel is het bereiken van de volwassen leeftijd met een volwassen productie van de aanwezige koeien. Dat is ca. 5 jaar. Inclusief de afkalfleeftijd is dat minimaal 7 jaar.  De afvoerleeftijd wordt dan ingeschat op gemiddeld 8 jaar en 4 maanden. Dit gaat in de richting van de economisch optimale gebruiksduur en het is een grote uitdaging om daar te komen. Bedrijven die dat realiseren behoren tot de levensduurtoppers.

Geef ze de vijf! 
Met het project Geef ze de vijf! begeleiden we melkveehouders op de route naar een volwassen leeftijd van de koeien. We stellen daarbij niet op voorhand eisen aan het tijdpad omdat van de bedrijfssituatie afhangt wat de mogelijkheden zijn. Elke deelnemer stelt zijn of haar eigen doelen. Waar we naar streven is dat er een proces op gang komt waarbij sprake is van een min of meer continue verbetering van de levensduur van het melkvee. Met als uiteindelijk doel een volwassen koppel koeien met een volwassen levensproductie. Verlengen van de levensduur als economisch doel. Met als bijkomende voordelen meer werkplezier, een positief imago en meer maatschappelijke waardering. 

He je interesse? Neem dan contact met ons op via info@valacon.nl