GEEF ZE DE VIJF! Voor melkveehouders die een uitdaging niet uit de weg gaan

De titel van het project klinkt uitdagend en dat is het ook. Het project Geef ze de Vijf! is opgezet voor melkveehouders die koeien willen melken die de leeftijd van 5 lactaties hebben bereikt, en die voldoende gemotiveerd zijn om daar het nodige voor te doen. Waarom?

  • omdat koeien in de vijfde lactatie volwassen zijn;
  • omdat ze dan de maximale productie bereiken;
  • omdat ze vanaf die leeftijd het meeste bijdragen aan de levensproductie;
  • omdat onderzoeken steeds weer uitwijzen dat het economische voordelen oplevert;
  • omdat milieuvoordelen oplevert;
  • omdat het bijdraagt aan het positieve imago;
  • omdat het meer werkplezier geeft.

Genoeg redenen om een langere levensduur als bedrijfsdoel te willen realiseren.
In 2018 was de afvoerleeftijd gemiddeld ruim 3,25 lactaties (afvoerleeftijd ca. 5.11). De economisch optimale gebruiksduur is zo'n 8 á 9 jaar, blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Koeien die niet vanwege problemen eerder afgevoerd worden, zouden dus pas op gemiddeld 10 tot 11 jarige leeftijd afgevoerd moeten worden. Een daarbij passend vervangingspercentage van 10% tot 15% is ook technisch wel het maximaal haalbare. Dat het niet voor iedere melkveehouder is weggelegd om zover te komen, is geen reden om niet te proberen zover mogelijk te komen. Elke stap op de weg naar een duurzame veestapel met een hoger levenssaldo telt mee.

Werkwijze
In het project Geef ze de Vijf! werken we stap voor stap aan het verlengen van de levensduur. Het eerste belangrijke doel is het bereiken van een gemiddelde leeftijd bij afvoer van ca. 7,5 jaar ofwel een productieve levensduur van zo’n 5 lactaties. Om vervolgens die levensduur te behalen bij de aanwezige koeien. Een uitdaging die een actieve inzet vraagt en waarbij we alle beschikbare kennis en hulpmiddelen inzetten naar gelang de behoefte van de deelnemers:

Tegelijkertijd zorgen we voor een brede communicatie van de resultaten zodat het ook voor de buitenwereld zichtbaar wordt wat er wordt bereikt op het gebied van gezondheid, welzijn en levensduur. Wil je aan het project meedoen, meld je dan aan via info@valacon.nl

Royal Bel Leerdammer doet aan het project mee met een pilot met 31 melkveehouders. Zodra we met deze pilot voldoende ervaring hebben opgedaan staat deelname open voor iedereen. Naar verwachting eind 2019.

Volg de resultaten van de pilotgroep.
Leren uit het afvoerprofiel
Afvoerleeftijd of actuele leeftijd als indicator voor duurzaamheid?

De resultaten van de eerste bedrijfsanalyse van de pilotgroep

 

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01