Lessen uit het afvoerprofiel

De les uit de leeftijdsopbouw van de veestapel
De leeftijdsopbouw van de veestapel laat zien hoeveel dieren er gemiddeld per lactatienummer aanwezig zijn en dus ook hoeveel er per lactatie worden afgevoerd, gedwongen of vrijwillig. Daarmee is het dus ook het afvoerprofiel. Wat kun je ermee?

Informatie uit het profiel
Het afvoerprofiel laat zien in welke lactaties de meeste koeien uitvallen. Daar liggen dan waarschijnlijk de belangrijkste belemmeringen om de koeien ouder te laten worden. De oorzaak kan heel verschillend zijn zoals vrijwillige afvoer omdat er een vaars beschikbaar komt of een te lage productie, of gedwongen afvoer door gezondheidsproblemen, dood of ouderdom. Door lactatienummer en oorzaak te koppelen krijg je een risicoprofiel van je bedrijf en daar kun je wat mee. In onderstaande figuren is het gemiddelde van de groep weergegeven en van twee deelnemers. Ondanks dat deelnemer 1 geen vaarzen afvoert is het percentage 5 lactaties en ouder relatief laag omdat de uitval later toch hoog is. Dat heeft een specifieke reden.

Aanhoud- en afvoerbeleid
Als je de veestapel naar een langere levensduur wilt krijgen maakt het geen verschil of je ze vrijwillig of gedwongen afvoert. In alle lactaties moet de afvoer zoveel mogelijk beperkt blijven. Bij vrijwillige afvoer moet je je afvragen of het echt nodig is dat je de koe afvoert en zo ja, of het dan de juiste koe is. Mocht je om foktechnische redenen koeien vrijwillig afvoeren om te vervangen door vaarzen met een betere genetische aanleg, realiseer je dan dat het nog een aantal lactaties duurt voordat ze de productie van een volwassen koe bereiken. Een extra levensjaar levert veel meer op dan een potentie die pas jaren later zichtbaar wordt.

Aandachtspunten
Bij vrijwel iedere deelnemer is de afvoer relatief hoog in de 3e tot 5e lactatie. Gemiddeld is nog maar 17% van de koeien in de 5e lactatie of verder. Binnen de groep varieert dat van 5% tot 34%. De reden kan heel verschillend zijn maar als je naar 5 lactaties wilt dan moeten de koeien minimaal tot dat moment in de benen blijven:

  • Zo min mogelijk koeien in de eerste 5 lactaties afvoeren.
  • Fokken van koeien die echt ouder kunnen worden door betere stieren te kiezen.
  • Bieden van maximaal comfort met name voor de oudere koeien.
  • Niet te veel druk op productie in verband met slijtage, meer nadruk op gehalten.
  • Optimaliseer de jongveeopfok.
  • Voeding richten op weerstand en gezondheid, met name in de droogstand en transitie.
  • Het aan- en afvoerbeleid richten op de levensduurverlenging.

Vervolg
In de loop van het project maken we per deelnemer het profiel een paar keer per jaar om te kunnen zien of de genomen maatregelen resultaat opleveren. We analyseren de profielen op de mogelijke achtergronden van ed afvoer.

Dit bedrijf verliest geen vaarzen en de
grootste uitval is in de 4e en 5e lactatie.
Toch is maar 13% van de koeien 5
lactaties of ouder.
 Het gemiddelde van de 31 deelnemers is
dat 17% van de koeien 5 lactaties of ouder
is.
Dit bedrijf verliest 15% van de vaarzen en
in de 2e lactatie s er een sterke uitval. 8%
van de koeien is 5 lactaties of ouder.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01