Tijdens warme dagen kan ook het jongvee flink last hebben van hittestress. Dat beïnvloedt de voeropname en de groei. Net als koude vraagt ook hitte extra energie om de stress aan te kunnen. Stress is een van de belangrijkste veroorzakers van gezondheidsproblemen. Uiteindelijk kan hittestress leiden tot een minder optimale ontwikkeling en een hogere afkalfleeftijd. Voldoende reden om te investeren in het voorkomen ervan.

Tips en aandachtspunten:

 • Verhoog de concentratie van de melk met 10% om te voorzien in de extra energiebehoefte.
 • Zorg ervoor dat er altijd schoon drinkwater voorhanden is. Ook in de iglo’s of eenlinghokken.
 • Geef het drinkwater in aparte bakjes en niet in de speenemmer. Hierdoor komt het water in de lebmaag terwijl het in de pens moet komen.
 • Houd de stal zoveel mogelijk open. Zorg bij mechanisch geventileerde stal voor de juiste regeling van de ventilator. Een goede regeling werkt op zowel temperatuur als vochtigheid.
 • Weid u het jongvee, biedt ze dan beschutting tegen de felle zon.
 • Met dakisolatie is de warmte-instraling door het dak minder, maar het is niet altijd afdoende. Een goede ventilatie blijft aandachtspunt nummer één.
 • Zorg voor vers en smakelijk voer en voorkom broei (mycotoxines!) door meerdere keren te voeren en/of aan te schuiven.
 • Water in de pens zorgt voor beter benutting van krachtvoer en ruwvoer.
 • Verschoon het drinkwater regelmatig. Met het warme weer is het al snel een besmettingsbron voor de kalveren.
 • Reinig de drinkautomaat vaker en houdt speenemmers schoon om besmetting te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende en de juiste ventilatie. Houd de stallen/hokken zo fris mogelijk maar pas op voor trek.
 • Hoesten komt ook voor als door de hoge temperaturen de luchtvochtigheid in de stal te hoog wordt.

Overbezetting kan bij hoge temperaturen voor extra hittestress zorgen. Zet de kalveren op tijd over om de bezetting te verlagen.
  Zorg bij weiden voor voldoende beschutting. Zogenaamd afharden in een onbeschutte omgeving onder Nederlandse omstandigheden is onzinnig.
   Een vrije doorstroming van lucht is essentieel om de infectiedruk laag te houden. Ook in iglo's en groepshokken kan de vochtige lucht zich achterin ophopen als er geen doorstroming is.