ECONOMIE

OPTIMALISATIE EN LEVENSDUURVERLENGING BIEDEN ECONOMISCH VOORDEEL

Wat kost een langere levensduur en wat levert het op? Een langere levensduur betekent dat de verschillende onderdelen op het bedrijf geoptimaliseerd worden en beter op elkaar worden afgestemd. Er is sprake van kostenoptimalisatie op meerdere onderdelen binnen het bedrijf. Deze integrale aanpak betekent per definitie dat het economisch voordeel oplevert. Het resultaat hangt af van de uitgangssituatie en kan per bedrijf flink verschillen. Maar voordeel is er altijd. Belangrijke baten zijn de lagere gezondheidskosten, de lagere melkderving en de lagere opfokkosten.

Een betere gezondheid en een hogere gemiddelde leeftijd van de koeien betekent dat de productie stijgt. Door de langere levensduur is de behoefte aan jongvee minder en kunnen de kosten flink afnemen. 
Cruciaal daarbij is te bedenken dat niet alleen het eindresultaat, een langere levensduur, economische gevolgen heeft, maar vooral ook de weg daar naartoe. Immers, een langere levensduur is het gevolg van een aantal maatregelen bij het jongvee en het melkvee. En dat vraagt niet alleen anders werken maar ook investeren. Door de juiste balans tussen de kosten en de baten van maatregelen en de planning van de maatregelen te vinden, kunt u het economisch voordeel maximaliseren. Op bedrijfsniveau kan het vele duizenden euro's per jaar opleveren.

Wilt u ook naar een kosteneffectieve levensuurverlenging? Neem dan contact op met een van onze specialisten via info@valacon.nl.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01