BEDRIJFSOPTIMALISATIE

OMDAT U DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN GEZONDE EN PRODUCTIEVE VEESTAPEL WILT BENUTTEN

Optimalisatie van de bedrijfsvoering kent een zeer gunstige kosten-baten verhouding: tegen beperkte kosten een hoger rendement. Uit een analyse van een aantal bedrijven is gebleken dat het resultaat zo'n 18.000 tot wel 30.000 euro verbeterd kan worden. Uit een eerder onderzoek bleek al dat het economisch resultaat op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf 25.000 euro kan toenemen als de levensduur met een lactatie wordt verlengd. Dat is toch echt de moeite waard.
Op elke bedrijf is optimalisatie een winstgevende aanpak. En op elk bedrijf is wel iets te winnen. Ook de arbeidsbehoefte voor bijvoorbeeld probleemkoeien en jongveeopfok wordt minder. Bovendien laat een langere levensduur zien dat er serieus wordt gewerkt aan een verantwoorde melkveehouderij.

In onze werkgroepen vormt optimalisatie het vertrekpunt voor een succesvol verbetertraject. Valacon biedt daarvoor meerdere handvatten:

- De Optimalisatiescan die is bedoeld om in eerste instantie voor de kortere termijn de meest voor de hand liggende zaken aan te pakken.
- De Analyse Bedrijfsoptimalisatie die is bedoeld om op alle onderdelen van het bedrijf een diepgaande analyse te maken zodat u op alle fronten ook voor de langere termijn aan de slag kunt.
- De Arbeidsanalyse die laat zien wat het meeste tijd vraagt, hoe de bedrijfsonderdelen zich qua arbeidsinzet verhouden en waar het efficiënter en plezieriger kan. 
- De Economische analyse die laat zien wat optimalisatie en een langere levensduur op kunnen leveren.

Daarmee laten wij u zien welke maatregelen u kunt nemen om de prestaties van uw veestapel te verbeteren en wat dat oplevert. U krijgt
 een Plan van aanpak waarmee u zeer gericht aan de slag kunt, van de jongveeopfok tot de fokkerij en van nuchter kalf tot oude koe. Voor een aantal bedrijven hebben we de economische analyse gekoppeld aan het Koekompas. Met als doel meer voordeel te halen uit het koekompas. En dat is gelukt!

Ook wordt de Analyse Bedrijfsoptimalisatie wel gebruikt voor de ondersteuning van financieringsaanvragen en kredietaanvragen. U krijgt van ons uitgebreide informatie en een plan van aanpak voor de onderbouwing, inclusief een economische analyse.

Benut uw kansen en neem deel aan een werkgroep. Neem daarvoor contact met ons op via info@valacon.nl of kijk bij contact.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01