DE PDCA-AANPAK

VOOR EEN CONTINUE RESULTAATVERBETERING 

Levensduurverlenging vraagt een gestructureerde manier van werken op meerdere onderdelen van het bedrijf. Tijdig signaleren en voorkomen van problemen en als maatregelen genomen worden, controleren of ze werken en zo nodig bijstellen. Het betekent niet dat u daarmee direct de levensproductie en levensduur verhoogt, maar u wilt natuurlijk wel zien of u op de goede weg bent. De PDCA-aanpak biedt de mogelijkheid om aan de hand van concrete doelen en meetbare resultaten de voortgang te bewaken en op tijd bij te sturen. Het komt neer op planmatig en gestructureerd werken volgens een vier-stappenplan:

1. Doelen stellen (Plan)
2. Maatregelen bedenken en uitvoeren (Do)
3. Voortgang tussentijds controleren (Check)
4. Resultaten vergelijken met de doelen en zonodig op onderdelen bijstellen (Act)

Een langere levensduur is uiteindelijk het resultaat van het integraal en samenhangend optimaliseren van de verschillende onderdelen van het bedrijf. Voor elk onderdeel kunnen specifieke doelen worden gesteld en maatregelen worden bedacht. Waar de maatregelen genomen moeten worden en langs welke weg wordt helder met de KBL-aanpak®.

Wilt u ook aan de slag met het management voor bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging? Neem dan contact met ons op via info@valacon.nl.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01