WERKGROEPEN LEVENSDUURVERLENGING EN PROBLEEMLOOS MELKEN

WERK SAMEN MET COLLEGA'S AAN EEN GEZONDE VEESTAPEL VOOR PROBLEEMLOOS MELKEN EN EEN LANGERE LEVENSDUUR

Werkgroepen levensduurverlenging zijn al meer dan 10 jaar het werkterrein van Valacon. Met een geheel eigen aanpak voor integraal en resultaatgericht werken. Jaarlijks starten nieuwe werkgroepen waarin melkveehouders de uitdaging aangaan om het bedrijf zodanig te optimaliseren dat een langere levensduur een vanzelfsprekende zaak wordt. De resultaten liegen er niet om: een levensduurverlenging van het melkvee met gemiddeld een maand per jaar. Deelnemers van het eerste uur hebben al een tot twee lactaties gewonnen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gegevens aanleveren en delen en daadwerkelijk maatregelen doorvoeren op het bedrijf. Er wordt gewerkt op basis van bedrijfseigen informatie en kengetallen en individuele doelen van de deelnemers. De maatregelen die in de werkgroep aan de orde komen zijn direct toepasbaar. 

De groepen werken volgens een gestructureerde aanpak, waarbij de PDCA+ aanpak en het KBL-principe® centraal staan, geheel op het eigen bedrijf van elke deelnemer toegesneden. De deelnemers die extra diepgang willen kunnen kiezen voor de Duurzaamheidsanalyse. Een analyse op alle onderdelen van het bedrijf, van nuchter kalf tot oude koe, om de kritieke punten in de bedrijfsvoering, de fokkerij en de huisvesting in beel te brengen. 

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers.voordelen levensduur

Projectduur: uitgangspunt is drie jaar. 

De kosten:  €600 per deelnemend bedrijf per jaar (inclusief Duurzaamheidsanalyse en excl. BTW).

Natuurlijk kunnen wij op verzoek ook een, op uw wensen aangepast traject aanbieden. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via info@valacon.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01