BEDRIJFSVOERING: DE BOER AAN HET ROER!

Als melkveehouder bent u de meest bepalende factor binnen uw bedrijf. U neemt alle beslissingen die, positief of negatief, invloed hebben op het reilen en zeilen op het bedrijf. U staat aan het roer! Het gaat erom de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat de koeien optimaal functioneren, met de genetica die u zelf kiest en de leefomstandigheden die u zelf crëeert. Wat kan dat opleveren?

De baten van bedrijfsoptimalisatie:
 • Een gezonde veestapel met lagere gezondheidskosten en een lager medicijngebruik.
 • Een langere levensduur met een hogere jaarproductie en een hogere levensproductie.
 • Minder arbeid per koe, meer arbeidsvreugde en probleemloos melken.
 • Minder jongvee, een efficiënte opfok en lagere opfokkosten.
 • Een lagere mineralenproductie.
 • Een beter inkomen.
Wat kost het u?
 • Stel uzelf een helder doel: wat wilt u bereiken en wanneer wilt u dat bereikt hebben?
 • Kies passende maatregelen, die bij uw bedrijf en bij uzelf passen. Beslis zelf en laat u niet verleiden tot onzinnige dingen.
 • Werk gestructureerd en stap voor stap naar uw doelen. Die niet teveel ineens.
 • Doe gerichte investeringen die bijdragen aan het bereiken van uw doelen zodat u ze ook terug verdient.
 • Investeer in uzelf. Doe kennis en ervaring op, leer van collega's en laat de erfbetreders met u meedenken. Maar houd wel de regie in eigen hand! 
Een melkveehouder uit Drenthe:"Ik maak me grote zorgen over onze afhankelijkheid van de erfbetreders. Als wij niet zelfredzamer worden, dan nemen zij het roer over!"

De economische voordelen van bedrijfsoptimalisatie kunnen oplopen tot meer dan €10.000 euro per jaar. Uit praktijkonderzoek van Valacon is gebleken dat voor een bedrijf met 150 koeien zelfs een resultaatverbetering van €25.000 per jaar goed mogelijk is. We graven het verborgen rendement met u op en creëren de noodzakelijke investeringsruimte!

In deze video vertelt melkveehouder Wim van Tilburg uit het Groningse Siddeburen hoe hij het heeft aangepakt.

Voor meer informatie: info@valacon.nl

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01