BEDRIJFSVOERING: DE BOER AAN HET ROER!

Als melkveehouder ben je de meest bepalende factor binnen je bedrijf. Je neemt alle beslissingen die, positief of negatief, invloed hebben op het reilen en zeilen op het bedrijf. Jij staat aan het roer! Het gaat erom de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat de koeien optimaal functioneren, met de genetica die je zelf kiest en de leefomstandigheden die je zelf crëeert. Wat kan dat opleveren?

Een melkveehouder uit Drenthe:"Ik maak me grote zorgen over onze afhankelijkheid. Als wij niet zelfredzamer worden, dan nemen erfbetreders het roer over!"

De baten van bedrijfsoptimalisatie:

- Een gezonde veestapel met lagere gezondheidskosten en een lager medicijngebruik.
- Een langere levensduur met een hogere jaarproductie en een hogere levensproductie.
- Minder arbeid per koe, meer arbeidsvreugde en probleemloos melken.
- Minder jongvee, een efficiënte opfok en lagere opfokkosten.
- Een lagere mineralenproductie.
- Een beter inkomen.

Wat kost het je?
- Stel jezelf een helder doel: wat wil je bereiken en wanneer wil je dat bereikt hebben?
- Kies passende maatregelen, die bij je bedrijf en bij jezelf passen. Beslis zelf en laat je niet verleiden tot onzinnige dingen.
- Werk gestructureerd en stap voor stap naar je doelen. Die niet teveel ineens.
- Doe gerichte investeringen die bijdragen aan het bereiken van je doelen zodat je ze ook terug verdient.
- Investeer in jezelf. Doe kennis en ervaring op, leer van collega's en laat de erfbetreders met je meedenken. Maar houd wel de regie in eigen hand! 
 
Hoe aan de slag?
Waar te beginnen? Welke maatregelen passen op mijn bedrijf? En wat leveren ze op? Een eerste stap is een analyse te maken van de mogelijke knelpunten op het bedrijf en de maatregelen die daarbij passen om die knelpunten op te heffen. En ze om te zetten in kansen voor verbetering. Valacon heeft daarvoor de levensduuranalyse ontwikkeld die je op gang helpt de juiste koers te varen.

Creëer investeringsruimte!
Een volgende logische stap is er achter te komen wat de verbeteringen financieel op kunnen leveren. Worden de kosten goedgemaakt? Hoeveel extra investeringsruimte creëer ik daarmee? Om daar inzicht in te bieden heeft Valacon een economische analyse ontwikkeld waarmee we op basis van de bedrijfsdoelen en enkele technische kengetallen de economisch perspectief kunnen schetsen.
De economische voordelen van bedrijfsoptimalisatie kunnen oplopen tot meer dan €10.000 euro per jaar. Uit praktijkonderzoek van Valacon is gebleken dat voor een bedrijf met 150 koeien zelfs een resultaatverbetering van €25.000 per jaar goed mogelijk is. We graven het verborgen rendement met u op en creëren de noodzakelijke investeringsruimte!
In deze video vertelt melkveehouder Wim van Tilburg uit het Groningse Siddeburen hoe hij het heeft aangepakt.

Handleiding Duurzaam melkveemanagement
Valacon wil actief bijdragen aan een gezonde melkveestapel voor een lang en productief leven. Daarom delen wij kennis en informatie over levensduurverlenging zoveel mogelijk. De handleiding Duurzaam Melkvee Management bevat veel informatie voor melkveehouders om de levensduur te verlengen. En is ook zeer geschikt voor leerlingen in het agrarisch onderwijs. Een handleiding met veel praktische tips om uw bedrijf te optimaliseren. Voor een beter economisch rendement, een langere levensduur van de veestapel, minder fosfaat en meer werkplezier. De handleiding kost €29.25 exclusief BTW en verzendkosten. Je kunt handleiding bestellen door een e-mail te sturen naar info@valacon.nl. Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden.

Verkiezing Beste boerenkoe

Valacon is al enige jaren hoofdsponsor van de verkiezing van de Beste boerenkoe die door Agrio (van vakblad Melkvee) wordt georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij een bijdrage geleverd waaronder een over het management. Lees de bijdrage hier
Een tweede bijdrage in relatie tot de bedrijfsvoering gaat over de optimalisatie van het bedrijf als geheel met het oog op een langere levensduur. Lees de bijdrage hier.

Voor meer informatie: info@valacon.nl

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01