WAT JE MET GOED FOKKEN KUNT BEREIKEN

De koe is de belangrijkste factor binnen het bedrijf. Alles moet erop gericht zijn de koeien optimaal te laten functioneren. En optimaal is, dat een koe presteert naar vermogen. Niet meer en niet minder. Maar daarvoor moet ze wel de juiste kwaliteiten en eigenschappen hebben. Wilt je een hoge productie? Dan vraagt dat andere kwaliteiten van de koeien dan bij een lage productie. En dat geldt ook voor levensduur. Bij fokken en seleteren moet daarom je doel voortdurend centraal staan: hoe kan ik de koeien krijgen die bij mij en mijn bedrijf passen? 

Levensduur
Wilt je meer levensduur? En wilt je niet elke dag achter de koeien aan moeten om te zorgen dat ze het redden? Dan hebben de koeien daar de juiste kwaliteiten voor nodig. In het kader van het symposium Fokken voor levensduur (levensduurkoeien.nl), van de initiatiefgroep Fokkerij en levensduur in maart 2018, is gekeken naar de mogelijkheden om de levensduur op een betrouwbare manier te verbeteren. Hoewel levensduur een sterke erfelijke component blijkt te hebben, is het allemaal hoogst onzeker. Waarom gaat de ene koe veel langer mee dan de andere onder gelijke omstandigheden? En waarom geeft de ene stier meer levensdagen de andere? Dat is pure genetica in combinatie met de bedrijfsomstandigheden! En daar valt wat mee te doen, maar kennelijk lukt dat niet zomaar, zoals een jonge boer, gemotiveerd voor levensduur liet weten: “Het is toch te gek voor woorden dat wij geen koppel volwassen koeien hebben. Het lijkt wel of we er de koeien niet meer voor kunnen fokken”. 

Blauwdruk voor levensduur
De vraag aan de bekende hondertonner-fokkers was of er een blauwdruk voor levensduurfokkerij bestaat. Een uitvoeringsplan zeg maar. "Jazeker!" was het antwoord. De uitgangspunten zijn:
  • Laatrijpheid (kenmerkend voor duurzame koeien, rustig opstarten en ruimte voor goede doorontwikkeling)
  • Persistentie (te hoge piekproducties zijn schadelijk voor de gezondheid en de vruchtbaarheid)
  • Goede productie en gehalten (waarbij vooral de gehalten de kg vet en eiwit bepalen en niet de productie)
  • Goede en gezonde uiers (waarbij de (sterke) aanleg voor hoog celgetal vermeden moet worden en de uier goed gevormd moet zijn)
  • Goede en gezonde klauwen en benen (klauwstand, klauwverdeling, flexibiliteit, robuustheid, goede hakken en benen)
  • Neem betrouwbare stieren (de stierkeuze op basis van betrouwbare dochterinformatie zolang genomics proefstieren nog onvoldoende betrouwbaar blijken) 
"Daarmee kan iedereen honderdtonners fokken" is de overtuiging.

Op de vraag wat het belangrijkste is voor levensduur: fokkerij of de bedrijfsvoering? was het antwoord: "Fokkerij duurt  relatief lang maar kan wel het meeste resultaat geven als je de rest ook in orde hebt. Kies in elk geval voor stieren met bewezen hoge levensduurcijfers. De bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel maar koeien die geen aanleg hebben kunnen ook niet onder de beste omstandigheden een honderdtonner worden. De juiste combinatie geeft het meeste resultaat. Een schone ligbox met goed comfort en een kwalitatief goed rantsoen zijn de meest kritische factoren in de bedrijfsvoering". Het mag niet uitmaken welke adviseur of welk programma je daarvoor gebruikt. Of het nu SAP is of Triple-A, er moet betrouwbare informatie zijn met de juiste correlaties zodat je verantwoorde keuzes kan maken. Iedereen op zijn eigen wijze, maar wel op basis van de juiste informatie. 

De aAa-methode voor een juiste kijk op koeien
Valacon is enthousiast over de aAa-methode. De methoden biedt goede handvatten voor een praktische fokkerij voor levensduur en is onafhankelijk van de commerciële fokkerij-organisaties. Ze bemoeit zich niet met de feitelijk stierkeuze maar zegt alleen iets over het type stier dat het beste past bij een bepaalde koe. Vaak hebben meerdere fokkerij-organisaties een goede stier in huis. De keuze is aan de melkveehouder zelf. Die staat immers aan het roer en moet de eigen koers varen. De aAa-methode kan hem of haar daar goed behulpzaam bij zijn. Bedrijen die de aAa-methode gebruiken hebben gemiddeld een langere levensduur, een hogere productie en een hogere levensproductie. De handleiding is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Deens en Frans. Wil je de aAa-handleiding bestellen? Klik dan hier voor meer informatie.

Verkiezing Beste boerenkoe
Valacon is al enige jaren hoofdsponsor van de verkiezing van de Beste boerenkoe die door Agrio (van vakblad Melkvee) wordt georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij een bijdrage geleverd waaronder een over de fokkerij. Lees het hier.

Stichting Fokken voor levensduur
Valacon is actief lid van de Stichting Fokkerij voor Levensduur die vanuit de melkveehouderijpraktijk is opgezet om meer aandacht te vragen voor de bijdrage vanuit de fokkerij voor de levensduur. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had kunnen zijn, maar het resultaat blijft uit. De Initiatiefgroep wil samen met andere partijen concrete initiatieven in gang te zetten om ook langs die weg bij te dragen aan een gezonde veestapel met een langere levensduur. Een eerste mijlpaal was het symposium Fokken voor levensduur in maart 2018.

Facebookvalaconbv 
Nieuwsbrief: Schrijf u in op de startpagina van onze website www.valacon.nl Dan mist u niets.


 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01