HUISVESTING EN KLIMAAT JONGVEE

CRUCIAAL VOOR DE GEZONDHEID

Huisvesting en klimaat hebben, in combinatie met de voeding, een nauwe relatie met de gezondheid en de weerstand van de kalveren. En uiteindelijk een grote invloed op de latere prestaties als koe. Hoe jonger, hoe kwetsbaarder en daar moet de huisvesting op aansluiten. De kalveren zijn in de periode tot spenen erg kwetsbaar en een goed en constant stalklimaat is cruciaal voor de gezondheid. Andere factoren komen dan ook beter tot hun recht.

Valacon combineert in haar opfokprogramma wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen van tientallen bedrijven.

Voor meer informatie Advies Beter Jongvee 

Voor persoonlijke adviezen kunt u contact met ons opnemen via info@valacon.nl of kijk op ONS TEAM.


Aanvullende informatie 

In onze Handleiding Duurzaam Melkvee Management worden praktische tips gegeven over de huisvesting van het jongvee in alle fasen van de opfok.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01