Wat is leidend: levensduur bij afvoer of de actuele leeftijd?

De levensduur bij afvoer zegt iets over de afgevoerde dieren, gemiddeld zo’n 25% tot 35% van het totaal. Uitzonderlijke afvoercijfers, zoals die van een vaars of juist een honderdtonner, kunnen het kengetal flink beïnvloeden. De afvoer door de jaren heen verloopt niet gelijkmatig en het kengetal zal jaarlijks schommelen. Soms heel sterk. Het kengetal zegt dus weinig over de kwaliteit en de levensduur van de veestapel. En ook weinig over de te verwachten levensduur.

Actuele levensduur
De actuele levensduur gaat juist over ca. 70% of meer van de veestapel. Het kengetal is minder gevoelig voor uitschieters en dus stabieler. Aan de aanwezige koeien is ook te zien wat de kwaliteit van de dieren is. Gekoppeld aan de levensduur geeft dat een goed beeld van de duurzaamheid van het koppel. Verbeteringen door de fokkerij, gezondheidzorg en voeding worden als eerste zichtbaar aan de koeien in de stal. En ook het effect op de levensduur. De aanwezige koeien bepalen ook de productie, het economisch resultaat, de hoeveelheid werk en het werkplezier. En  naarmate de actuele leeftijd stijgt, stijgt ook de leeftijd bij afvoer. Bij het ouder worden neemt het verschil tussen de actuele leeftijd en de afvoerleeftijd toe. En dat heeft positieve gevolgen voor de levensproductie.

Levensproductie
Het toenemende leeftijdsverschil zien we terug bij de levensproductie, maar dan in iets sterkere mate omdat de koeien met het ouder worden meer gaan produceren. Dus het verschil tussen de aanwezige koeien en de afgevoerde koeien neemt geleidelijk aan toe. Daarmee wordt ook duidelijk dat het economisch interessant is om koeien ouder te laten worden. Anders uitgedrukt: de economie groeit harder dan de leeftijd!

Conclusie
Wil je weten hoe het er voorstaat met de duurzaamheid en de levensduur? Let dan vooral op de koeien in de stal. Daar werk je dagelijks mee. Van de afgevoerde koeien kun je iets leren over de reden van afvoer. Met de koeien in de stal of in de wei kun je het toepassen. Het imago van de melkveehouderij loopt bovendien op je bedrijf!

 

Naarmate de koeien in de stal gemiddeld ouder worden,
worden ook de afgevoerde 
koeien ouder. Dat spreekt
natuurlijk voor zich. 
Maar het verschil tussen de actuele
leeftijd
en de afvoerleeftijd neemt toe met het ouder
worden. Dat heeft gevolgen voor 
de levensproductie. 
  Datzelfde geldt voor de levensduur. Alleen neemt het
verschil sneller toe omdat de koeien 
met het ouder
worden ook nog eens meer 
produceren.