Levensduur: samenwerken, terugkoppelen en zelfvertrouwen

Hoewel we ons koplopers in levensduur en levensproductie van het melkvee mogen noemen, stagneert sinds enkele jaren de ontwikkeling. En dat, ondanks het feit dat uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek al lang duidelijk is dat levensduurverlenging geld oplevert. De verschillen in levensduur van de veestapel tussen bedrijven zijn groot, een teken dat het wel kan. Komen die verschillen door de verschillen in motivatie of spelen andere factoren een rol? In het stalseizoen 2017-2018 deed Valacon in het kader van de Duurzame Zuivelketen (DZK) daar onderzoek naar. Het doel was inzicht te krijgen in de factoren die de motivatie van de melkveehouders beïnvloeden. En hoe zou de motivatie kunnen worden beïnvloed? De resultaten kunnen gebruikt worden om gericht met melkveehouders aan de slag te gaan om de gewenste levensduurverlenging te realiseren in het kader van het initiatief Duurzame Zuivelketen. Daarvoor zijn met 26 melkveehouders, verspreid over Nederland, uitvoerige gesprekken gevoerd. In een serie beknopte teksten doen we verslag onder de titel Sturen op levensduur: samenwerken, terugkoppelen en zelfvertrouwen.

Deel 1: Motivatie: complex en belangrijk.

Deel 2: Heeft iedereen dezelfde visie op levensduur?

Deel 3: Krijgen de melkveehouders voldoende steun en waardering?

Deel 4: Is er de juiste terugkoppeling en geeft het zelfvertrouwen?

Deel 5: Hoe staat het dan met de motivatie?

Deel 6: Wat staat ons te doen?