Motivatie: complex en belangrijk

Ergens gemotiveerd voor zijn betekent dat je bereid bent daar tijd en energie en soms ook geld in te steken. Het werkt bovendien aanstekelijk op je omgeving. Het inspireert en motiveert. Dat geldt voor heel veel thema´s, met name bij veranderingen en vernieuwingen (innovaties). De motivatie om voor iets “te gaan” is erg belangrijk om je doel te bereiken maar motivatie is er niet zomaar. Meerdere factoren spelen een rol.

Is er een gedeelde visie?
Het is belangrijk dat iedereen die bij de levensduur is betrokken, daar dezelfde visie op heeft. Wat houdt het in, hoe belangrijk is het, is men het eens over de manier hoe dat te bereiken? Voor de melkveehouder is het belangrijk dat de erfbetreders dezelfde visie hebben zodat ze hem of haar daarbij kunnen ondersteunen. Zoals de veevoeradviseur, de dierenarts, de accountant, de fokkerijadviseurs, de partner en collega´s. Maar ook degenen die doelen gesteld hebben zoals in het kader van de Duurzame Zuivelketen.

Is er waardering voor?
Iets doen waar je nut en noodzaak niet van inziet, waar niemand je bij steunt, waarvoor je weinig waardering krijgt vanuit je omgeving, dat houdt niemand lang vol. Steun en waardering vanuit de zuivelondernemingen, de media, de samenleving en de politiek, in combinatie met een gedeelde visie, kunnen zeer motiverend werken. De een vindt de mening van de burger belangrijk, de ander die van collega’s, een derde die van de zuivel, een vierde die van de dierenarts, of een combinatie daarvan. Welke meningen melkveehouders belangrijk vinden verschilt van geval tot geval, maar dat kan in alle gevallen tot voldoende motivatie leiden. Soms is iemand zogenaamd “vanuit zichzelf” gemotiveerd voor iets, maar dat blijkt dan toch samen te hangen met steun en waardering, ook al ligt het niet direct voor de hand.

Terugkoppeling van de resultaten
Voldoende zelfvertrouwen is nodig om ergens aan te willen werken. Kan ik het wel, heb ik genoeg kennis en ervaring, en kan ik voldoende steun verwachten? Onzekerheid over de aanpak en de resultaten en te weinig steun vanuit de omgeving zijn funest voor de motivatie. Een belangrijk deel van het zelfvertrouwen komt voort uit de terugkoppeling van de resultaten. Doe ik het op de juiste manier? Hebben de maatregelen het beoogde effect? En worden de effecten door iedereen op dezelfde manier beoordeeld en gewaardeerd? De vraag is dus hoe de terugkoppeling tot stand komt en of de terugkoppeling transparant en betrouwbaar is.

Met als uiteindelijk resultaat een gemotiveerde aanpak.
Een gedeelde visie op levensduur, voldoende steun en waardering, een goede terugkoppeling van de resultaten en voldoende zelfvertrouwen leiden gezamenlijk uiteindelijk tot motivatie voor levensduurverlenging. Waar het om gaat is, dat zoveel mogelijk betrokkenen, samen met de melkveehouders, dezelfde kant op willen. En zover is het niet, zo is gebleken. Er is nog werk aan de winkel. Zoals door iemand werd opgemerkt: “er leiden vele wegen naar levensduur, maar we zijn het er nog niet over eens wat levensduur is.” Er gebeurt van alles, maar het resulteert niet is wat we zouden willen zien. In een aantal bijdragen gaan we kort in op de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en hoe we verder zouden moeten.

Terug naar het overzicht