Movam voor resultaat in levensduur

Movam voor levensduur en economie

Het project Management Ondersteuning Verantwoorde Afvoer Melkvee (kortweg: Movam) heeft als doel een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen om gemakkelijk de juiste keuze te maken voor aanhouden of afvoeren van een individuele koe. Movam is gekoppeld aan actuele managementinformatie zoals de technische resultaten, de gezondheid en de vruchtbaarheid en de economische informatie. Bij de beoordeling van een individuele koe kan deze informatie opgevraagd worden. Zo kan worden beoordeeld of een koe beter of slechter heeft gepresteerd dan gemiddeld. Bovendien geeft Movam een voorspelling voor de volgende lactatie. Daarbij is ook de voorspelling van het uitvalsrisico belangrijk. Neemt de kans op uitval meer dan gemiddeld toe vanwege bijvoorbeeld ouderdom, gezondheidsproblemen of een te lage productie. Daarmee kan een bewuste keuze worden gemaakt voor aanhouden of afvoeren.

We zijn begonnen met een discussie met een groep kritische melkveehouders. Wat moet er wel en niet in, welke informatie is relevant voor de besluitvorming? Vervolgens zijn we een samenwerking aangegaan met een accountantsbureau voor de koppeling met de economische boekhouding. En met een leverancier van technische data. Met Movam willen we alle aspecten met een dashboard in beeld brengen. Centraal staan de kengetallen actueel en te verwachten levenssaldo, gebaseerd op de actuele levensduur, de kosten en de baten tot op dat moment en het uitvalsrisico in de volgende lactatie. Daarnaast worden nog aanvullende doelen beoordeeld.

Voorbeeld
In bijgaande tabel is een eenvoudig vorbeeld uitgewerkt voor het levenssaldo. Het gaat om een koe die 8 jaar in productie is met een levensproductie van 74.400 kg melk. De vraag is: wat ermee te doen als er een vaars beschikbaar is?
Te zien is dat de gemiddelde actuele levensproductie van de veestapel, afhankelijk van de termijn die wordt gekozen, tussen de 26.000 en de 30.000 kg melk ligt. De gemiddelde jaarlijkse bijdrage aan het levenssaldo bedraagt tussen de €1.100 en €1.700. De voorspelde jaarlijkse bijdrage van de individuele koe ligt op €1.977. Een vaars zou €988 bij kunnen dragen. Dat komt vanwege de relatief hoge opfokkosten en de wat lagere efficiëntie van een vaars. Het levenssaldo per koe ligt gemiddeld rond €5.000 en van de individuele koe in het laatste jaar op €10.626. Economisch gezien is het dus verstandig de koe aan te houden en de vaars te verkopen. Maar met het ouder worden van de koe neemt de kans toe dat ze uitvalt, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. De voorspelling is 65%. Dat komt met name door de lagere gezondheidsstatus (-3). Het uitvalsrisico van de vaars is gemiddeld 25%. De bijdrage van de koe is, inclusief de gezondheidskosten, zo'n €1.000 meer dan die van de vaars. Los van de eventuele bijdrage aan andere doelen. En er dient zich wel weer een nieuwe vaars aan. 

De keuze is nu aan de melkveehouder: wat extra aandacht besteden aan de koe zodat ze gewoon nog een lactatie mee kan? Of de vaars insteken en elk risico vermijden? Veel zal afhangen van hoe de melkveehouder de koe, deels uit de ervaringen met die koe, zal waarderen. 

Anders denken
Tijdens de discussies werd duidelijk dat levensduurverlenging een andere manier van werken en beoordelen vraagt. Daarbij is het stellen van heldere doelen uitgangspunt. Wat wil ik bereiken? Een gouden regel is: als je zelf niet achter de doelen staat, gaat het nooit wat worden. En wanneer sta je achter de doelen? Als je het nut ervan inziet en de overtuiging hebt dat je de doelen ook kunt bereiken. Met andere woorden, stel je eigen doelen en stem ze af op je eigen capaciteiten! Die regel geldt ook voor levensduurverlenging. Dus nemen we in de Movam-tool de doelen op die de gebruiker zelf heeft gesteld. Afgestemd op de eigen mogelijkheden en het vertrouwen die te kunnen bereiken.

Selectiebeleid 
Het draait uiteindelijk allemaal om het juiste selectiebeleid. En dat wordt vaak beïnvloed door de beleving bij bepaalde zaken. Zoals een vaars die beschikbaar is, waarvan wordt verwacht dat ze het beter zal doen. En het gevoel dat een koe het in de volgende lactatie beter of juist slechter zal gaan doen. Vaak alleen maar gebaseerd op ervaring en gevoel en niet op harde cijfers. Met Movam maken we een betere afweging mogelijk tussen de bijdrage van een ingestoken vaars en een oudere koe en bieden we inzicht in de mogelijke de bijdrage aan de gestelde bedrijfsdoelen.

Dashboard
Om snel te kunnen zien wat de stand van zaken is, kan een dashboard helpen. Daarbij is ook globaal aangegeven welke informatie we daarvoor gebruiken. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

Voor meer informatie: info@valacon.nl

Blijf ons volgen zodat u op de hoogte blijft van de voortgang en discussies rond levensduur en MOVAM. Het instrument waarmee u straks resultaten kunt boeken!
- Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
- Kijk op onze facebookpagina valaconbv

 

 

 

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01