HET LEVENSSALDO RICHTINGGEVEND VOOR DE ECONOMISCHE KOERS

Movam (Management Ondersteuning Verantwoord Afvoerbeleid Melkvee) is een praktisch hulpmiddel om de juiste keuze te kunnen maken voor aanhouden of afvoeren van koeien. Movam is gekoppeld aan actuele managementinformatie zoals de technische resultaten, de gezondheid en de vruchtbaarheid en de economische informatie. Daarmee kan een bewuste keuze worden gemaakt voor aanhouden of afvoeren. Centraal staan de kengetallen actueel en te verwachten levenssaldo, gebaseerd op de actuele levensduur, de kosten en de baten tot op dat moment en het uitvalsrisico in de volgende lactatie. 

Het levenssaldo
Een nieuw kengetal is het levenssaldo: wat een koe in haar productieve leven heeft opgebracht minus alle kosten die daarvoor gemaakt zijn, van inseminatie tot afvoer. Dat kan sterk variëren maar de leeftijd levert daar een belangrijke bijdrage aan. In de bijgaande tabel zijn enkele praktijkvoorbeelden weergegeven. De keuze is uiteindelijk aan de melkveehouder: extra aandacht besteden aan de koe zodat ze gewoon nog een lactatie mee kan? Of de vaars insteken en elk risico vermijden? Veel zal afhangen van hoe de melkveehouder de koe, deels uit eigen ervaringen, zal waarderen. Een vaars brengt het eerste jaar nauwelijks iets op. Alle opfokkosten drukken op de melkopbrengst. Zelfs bij een genetische verbetering van de productie is het vaak lonend een oudere koe aan te houden.

Toepassing in de praktijk
In het stalseizoen 2017-2018 hebben wij opnieuw met een aantal bedrijven van Bel Leerdammer gekeken naar het rendement van bedrijfsoptimalisatie met Movam in combinatie met het Koekompas. De opzet is dat door de dierenarts in het Koekompas adviezen worden opgenomen om de melkveehouder verder te helpen het bedrijf te optimaliseren. Om te kunnen zien wat het oplevert als de resultaten worden verbeterd rekent Valacon, aan de hand van het Koekompas en aanvullende informatie zoals een aantal technische kengetallen en bedrijfsgegevens, met behulp van Movam de economische gevolgen door. Eventueel aangevuld met extra adviezen. 

Selectiebeleid 
Het draait uiteindelijk allemaal om het juiste selectiebeleid. En dat wordt vaak beïnvloed door de beleving bij bepaalde zaken. Zoals een vaars die beschikbaar is, waarvan wordt verwacht dat ze het beter zal doen. En het gevoel dat een koe het in de volgende lactatie beter of juist slechter zal gaan doen. Vaak alleen maar gebaseerd op ervaring en gevoel en niet op harde cijfers. Met Movam maken we een betere afweging mogelijk tussen de bijdrage van een ingestoken vaars en een oudere koe en bieden we inzicht in de mogelijke de bijdrage aan de gestelde bedrijfsdoelen.

In onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van een Movam-berekening

 Overzicht resultaten berekening levensduur-effecten voorbeeldbedrijf 
Voorbeelden van het effect van levensduurverlenging op het levenssaldo op 4 bedrijven

Wil je meer weten over Movam? Stuur dan een e-mail met je vraag naar info@valacon.nl  

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01