Pensverzuring verhoogt schade mycotoxines

Blijf mycotoxines en pensverzuring de baas!

Sinds enkele jaren is Valacon betrokken bij het onderzoek naar het voorkomen van mycotoxines in voer van eigen teelt. Op bijna alle bedrijven komen wel mycotoxines voor in het voer. Hoe ernstig dat is hangt af van de bedrijfsomstandigheden. Wanneer de pens goed functioneert zijn de pensbacteriën in staat om een beperkte hoeveelheid mycotoxines af te breken en onschadelijk te maken. Functioneert de pens niet optimaal, dan kunnen zich problemen voordoen.

Sara
De laatste tijd krijgen we meer meldingen van onduidelijke gezondheidsproblemen, een slechte voerbenutting, een lagere productie, minder vitale koeien of een lastig vruchtbaarheidsprobleem. Er wordt dan al snel gedacht aan mycotoxines maar de werkelijke oorzaak ligt elders. De trend die we waarnemen is een hoge krachtvoergift om de productie te verhogen. Het gevaar van subklinische pensverzuring ligt dan op de loer, zeker als de voeropname door overbezetting te laag is. De pensvlokken worden dusdanig beschadigd, dat ze nooit meer geheel zullen herstellen. Hierdoor is de kans op blijvende schade door mycotoxines reëel. De kans is groot dat de problemen pas verdwenen zijn als het gehele koppel over een aantal jaren is vernieuwd! Mycotoxines in combinatie met pensverzuring vormen dus een ernstige bedreiging voor de levensduur van de veestapel.

Mycotoxines komen voor in de gehele voerketen, van de bodem tot de stal, in zowel krachtvoergrondstoffen, bijproducten, als ruwvoeders. Tijdens de conservering, bij uitkuilen en soms nog voor het voerhek. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@valacon.nl. Kijk ook op Video's voor een kort filmpje over schimmels en mycotoxines in de kuil.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01