Geef ze de vijf!

Koeien weg doen omdat er een vaars beschikbaar komt is niet zonder meer economisch verantwoord. Als er een gerede kans is dat een koe de volgende lactatie nog mee kan, is er tot de 9e lactatie geen reden om de koe weg te doen. Zelfs niet bij een genetische verbetering van de nakomelingen. Als de koe iets zou markeren was ze al veel eerder gedwongen afgevoerd. Maar koeien aanhouden tot negen lactaties vergt tijd en inspanningen. Niet alleen op het vlak van de huisvesting, de voeding en de bedrijfsvoering, maar ook op het vlak van levensduurfokkerij. De eerste stappen worden gezet.

Naar drie jaar productieve levensduur
Een eerste stap zou kunnen zijn de levensduur van de aanwezige koeien (de actuele levensduur) te verlengen naar vijf jaar. Bij een afkalfleeftijd van 24 maanden is de productieve leeftijd dan drie jaar. De afvoerleeftijd komt dan uit op ongeveer 6 jaar. Voor de bedrijven die onder het gemiddelde scoren, ongeveer de helft van de bedrijven, een mooie eerste stap.

Naar vier jaar productieve levensduur
Een tweede (tussen)stap is het verlengen van de productieve levensduur van de aanwezige koeien naar vier jaar. De totale actuele levensduur is dan met 24 maanden afkalfleeftijd zes jaar. De geschatte gemiddelde afvoerleeftijd is dan ruim 7 jaar. Dat is ruim boven het gemiddelde in 2018 en een mooie uitdaging voor de bedrijven die op of net boven het gemiddelde scoren.

Naar vijf jaar productieve levensduur
Het uiteindelijke doel is het bereiken van de volwassen leeftijd met een volwassen productie van de aanwezige koeien. Dat is ca. 5 jaar in productie. Inclusief de afkalfleeftijd is dat een levensduur van minimaal 7 jaar.  De afvoerleeftijd wordt dan ingeschat op gemiddeld 8 jaar en 4 maanden. Hoewel dit economisch gezien nog steeds niet de optimale gebruiksduur is, is het wel een grote uitdaging om daar te komen. Bedrijven die dat realiseren behoren tot de levensduurtoppers.

Geef ze de vijf! 
Met het project Geef ze de vijf! begeleiden we melkveehouders op de weg naar een volwassen leeftijd van de koeien. Een traject naar 50.000 kg levensproductie in de stal met een bovengemiddeld levenssaldo. Verlengen van de levensduur als economisch doel. Met als bijkomende voordelen meer werkplezier, een positief imago en meer maatschappelijke waardering. 

Verloop van de leeftijd van de veestapel
(actuele leeftijd) en de gemiddelde 
levensduur van de veestapel. Door de 
toenemende productie per jaar neemt
de levensproductie in verhouding sneller
toe dan de leeftijd.

Terug naar het overzicht