Meer nieuws

Royal Bel Leerdammer aan de slag met levensduur

Royal Bel Leerdammer gaat zich actief inzetten voor de levensduur van het melkvee op de bedrijven van haar leveranciers. Daarvoor start ze een pilotproject met 20 gemotiveer...

Lees meer...


Oude koe blijft interessant

Zelfs wanneer een oude koe minder melk geeft dan een vaars, is vervanging van die koe economisch niet zonder meer interessant. De extra opfokkosten wegen niet op teg...

Lees meer...


Levensduur begint te spelen

Helicon stagiaire Mascha van Laarhoven oriënteerde zich tijdens haar stage bij Valacon op de maatregelen die melkveehouders nemen met het oog op de levensduur van hun v...

Lees meer...


Lezingen

MAAK ER EEN ZINVOLLE EN PLEZIERIGE TIJDBESTEDING VAN!Valacon verzorgt lezingen over diverse thema's voor melkveehouders die geïnteresseerd zijn in optimalisatie van de be...

Lees meer...


Maatregelenpakket fosfaatreductie

MAATREGELENPAKKET FOSFAATREDUCTIE Het Voornemen Maatregelenpakket Fosfaatreductie van de sector is bekend, met daarin verschillende maatregelen om de fosfaatproductie van het...

Lees meer...


Hoe voorkomt u een winterdip?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een probleemloze koe met een lange levensduur begint met een goede opfok. De klok is weer een uur teruggezet en dat is een goed moment o...

Lees meer...


Robotmelken en weiden

Hoe is uw weideseizoen verlopen? Afgelopen zomer zijn meer robotmelkers de koeien gaan weiden. Weiden ging afgelopen zomer niet altijd vlekkeloos. Het voorjaar was t...

Lees meer...


Shredlage in de praktijk

Het is al weer enkele weken geleden dat er een bijeenkomst is gehouden over Shredlage mais. Toen waren er weinig resultaten bekend over een onafhankelijk voedingsonderzoek n...

Lees meer...


Ontsloten tarwe

Het afgelopen jaar zien we steeds meer veehouders die ontsloten tarwe toevoegen aan het rantsoen. De ene veehouder is er laaiend enthousiast over en de andere erg teleurgestel...

Lees meer...


Shredlage®: wat is het precies?

Afgelopen jaar is veel gesproken over Shredlage®. Enkele loonwerkers hebben zelfs al een Shredlage® hakselaar gekocht. Maar wat is Shredlage® nou eigenlijk? En i...

Lees meer...


Composteren biobedding

COMPOSTEREN BIOBEDDING NIET ZINVOL VOOR UIERGEZONDHEIDSinds 2011 heeft Valacon veel kennis en expertise opgebouwd met het onderzoek naar het gebruik van gescheiden mest...

Lees meer...


Hoe standaard is standaard?

Als je op vakantie gaat, wil je graag dat het werk op het bedrijf op dezelfde manier door gaat als altijd. Natuurlijk geldt dat ook als meerdere mensen betrokken zijn bij deze...

Lees meer...