WIJ WERKEN MET U AAN EEN PROBLEEMLOOS KOPPEL KOEIEN MET EEN BOVENGEMIDDELDE LEVENSDUUR EN LEVENSPRODUCTIE

Valacon houdt zich op verschillende manieren bezig met de levensduur en de levensproductie van de veestapel:
  • We begeleiden melkveehouders, individueel of in de studiegroepen, die willen werken aan probleemloos melken en een langere levensduur.
  • Voor individuele bedrijven doen we de levensduuranalyse, een gedetailleerde analyse van sterk en zwakke punten.
  • We verzorgen workshops voor diverse zuivelondernemingen in het kader van de Duurzame Zuivelketen.
  • We doen praktijkonderzoek, vaak met behulp van stagiaires, naar aspecten in relatie tot de levensduur. Zoals gezondheid en medicijngebruik, de jongveeopfok, transitieproblemen, aanhoud- en afvoerbeleid.
  • We doen op verzoek van derden onderzoek naar specifieke aspecten in relatie tot de levensduur. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar gescheiden mest als biobedding.
  • Daarnaast doen we onderzoek naar de mogelijkheden om levensduurverlenging sectorbreed meer van de grond te krijgen.
Onze aanpak kenmerkt zich door een brede benadering waarbij de verschillende bedrijfsaspecten op de juiste manier op elkaar worden afgestemd voor maximaal resultaat. Daarvoor hebben we de KBL-aanpak bedacht.

Voor melkveehouders die gestructureerd en sterk resultaatgericht willen werken gebruiken we de PDCA-aanpak.

Voor een optimaal resultaat betrekken we waar mogelijk en zinvol ook erfbetreders bij het doorvoeren van maatregelen.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via info@valacon.nl voor meer informatie

Op al onze producten en diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Valacon van toepassing.


 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01