UIT HET PRAKTIJKONDERZOEK

In deze rubriek vind je publicaties over het praktijkonderzoek van Valacon in relatie tot levensduurverlenging. 

Het onderzoek naar de levensduur van de Nederlandse melkveestapel en hoe we die kunnen verbeteren. Waar het voor Valacon allemaal mee begon: Werken aan Duurzaam Melkvee

Sturen op levensduur: samenwerken, terugkoppeling en vertrouwen. Het onderzoek naar de motivatie voor levensduurverlenging bij melkveehouders. Lees meer ...

De Handleiding Duurzaam Melkvee Management.
Een handleiding met veel praktische tips om je bedrijf te optimaliseren. Voor een beter economisch rendement, een langere levensduur van de veestapel, minder fosfaat en meer werkplezier. De handleiding is samengesteld op basis van wetenschappelijke inzichten en veel praktijkervaring uit de studiegroepen van Valacon die sinds 2006 actief zijn. Gemotiveerde melkveehouders die door hun inspanningen de levensduur van hun veestapel, hun rendement en werkplezier hebben zien groeien. Zelfs de gedroomde honderdtonners zijn er gekomen! Wij hopen dat de handleiding u ook motiveert voor een langere levensduur en een beter economisch rendement.
De handleiding kost slechts €29,25 exclusief BTW en verzendkosten. U kunt hem bestellen door een e-mail te sturen naar info@valacon.nl met aantal, naam, adres en woonplaats.

De gevolgen van verduurzaming van de veestapel voor de methaanproductiepraktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan.

Handleiding gebruik biobedding.
Valacon deed onderzoek naar het gebruik van gescheiden mest als boxstrooisel. Op basis van de resultaten schreven we een handleiding voor verantwoord gebruik van biobedding

Beste Boerenkoe
Valacon is hoofdsponsor van de verkiezing van de Beste boerenkoe. In dat kader zijn door ons enkele bijdragen geschreven over verschillende thema's.

Fokken voor een goede melkkoe

Management voor een duurzaam koppel

Huisvesting voor een duurzame koe

Optimaliseren helpt een goede melkkoe 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01