ECONOMISCHE ANALYSE: voor inzicht in de economische gevolgen van een langere levensduur

Een belangrijk voordeel van een langere levensduur van de veestapel is het economische voordeel. Als koeien gezond ouder worden produceren ze meer, zijn ze efficiënter, vragen ze gemiddeld minder medicijnen en minder werk. Ook is minder jongvee nodig voor vervanging waardoor de opfokkosten flink kunnen dalen. Op welke onderdelen de meeste winst te behalen valt, is afhankelijk van de uitgangssituatie en waar de grootste verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van de levensduuranalyse kunt u daar inzicht in krijgen.

Om nu in kaart te brengen wat later de economische gevolgen daarvan kunnen zijn hebben wij een Economische analyse levensduur ontwikkeld. We maken daarbij gebruik van een reeks bedrijfseigen kengetallen uit het managementprogramma die de situatie van uw bedrijf in beeld brengen. Op basis daarvan formuleren we samen met u wij uw bedrijfsdoelen: wat wilt u bereiken? Met behulp van een rekenmodule berekenen we vervolgens wat het verschil is tussen huidige situatie en de door u gewenste situatie. Op die manier kunnen we voor u verschillende scenario's doorrekenen en kunnen we met u bepalen wat economisch gezien de beste aanpak is. Een economische analyse het helpt u ook een goede kostprijsanalyse te maken en de kostprijs te verlagen

Wilt u ook weten wat een langere levensduur u oplevert? Neem dan contact op via info@valacon.nl of kijk bij contact.
 

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01