OMDAT LEVENSDUUR BEGINT BIJ EEN GOEDE OPFOK

Valacon biedt met Advies Beter Jongvee een integrale aanpak voor de jongveeopfok. Een economische levensduur is immers niet te realiseren zonder een goede opfokstrategie waarin alle aspecten, zoals huisvesting en klimaat en de voeding, worden meegenomen. Zodat u de fokkerij-inspanningen en de genetische aanleg terug ziet in de veestapel.

Advies Beter Jongvee bestaat uit een aantal onderdelen die tijdens een bedrijfsbezoek met u worden doorgenomen:

  • Groeicurve. Zijn de groei en ontwikkeling wel optimaal? Door jongvee periodiek te meten wordt met een groeicurve inzichtelijk waar eventuele verbeterpunten liggen.
  • Biestkwaliteit en biestverstrekking. Gebeurt het op de juiste manier en op het juiste moment, kan het optimaler en hoe realiseert u dat?
  • Incidenties gezondheidsproblemen (longproblemen, diarree). Hoe vaak komen bepaalde problemen voor? Wat zijn de oorzaken en hoe u die kunt wegnemen?
  • Rantsoenen van het jongvee worden doorgerekend en eventueel aangepast aan uw wensen voor groei, ontwikkeling en afkafleeftijd.
  • Conditie. Past het rantsoen bij de groei en ontwikkeling en het conditieverloop zoals u dat graag zou willen zien?
  • Huisvesting. Waar liggen de kritische punten? Met het uitroken van de jongveestal en het beoordelen van het klimaat, de hygiene van de huisvesting vinden we de mogelijkheden voor verbetering.
  • Selectie van overbodig jongvee. Als u voor levensduur en kwaliteit wilt gaan, dan is de juiste selectiestrategie een wezenlijk onderdeel van uw opfokstrategie. 

Advies Beter Jongvee biedt u naast de bovengenoemde analyse ook periodieke begeleiding bij de uitvoering en de controle op de voortgang. Immers, met een gestructureerde aanpak is veel te winnen. Het resultaat is gezonde en sterke vaarzen die afkalven op ongeveer 24 maanden en die in staat zijn om uit te groeien tot economisch duurzame koeien. 

Vraag een van onze specialisten om u te adviseren en te begeleiden bij een optimale opfokstrategie en neem contact op via info@valacon.nl of kijk bij contact.

Laat uw jongvee uitblinken voor een duurzaam resultaat!

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01