DE PDCA-AANPAK: voor een continue resultaatverbetering

Voor melkveehouders die gestructureerd en rsultaat gericht willen werken aan levensduurverlenging kunnen de zogeheten PDCA-aanpak volgen. Dat komt neer op planmatig en gestructureerd werken volgens een vier-stappenplan:

1. Doelen stellen (Plan)
2. Maatregelen bedenken en uitvoeren (Do)
3. Voortgang tussentijds controleren (Check)
4. Resultaten vergelijken met de doelen en zonodig op onderdelen bijstellen (Act)

Werken aan levensduurverlenging waar resultaat een eerste vereiste is, vraagt een gestructureerde manier van werken op meerdere onderdelen van het bedrijf. Tijdig signaleren en voorkomen van problemen en als maatregelen genomen worden, controleren of ze werken en zo nodig bijstellen. De PDCA-aanpak biedt de mogelijkheid om aan de hand van concrete doelen en meetbare resultaten de voortgang te bewaken en op tijd bij te sturen. Levensduurverlenging is een kwestie van meerdere jaren daarmee bezig zijn en met de PDCA-aanpak kunt u zien of u op de goede weg bent.

Een langere levensduur is uiteindelijk het resultaat van het integraal optimaliseren van de verschillende onderdelen van het bedrijf. Voor elk onderdeel kunnen specifieke doelen worden gesteld en maatregelen worden bedacht. Waar de maatregelen genomen moeten worden en langs welke weg wordt helder met de KBL-aanpak®.

Wilt u ook aan de slag met het management voor bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging? Neem dan contact met ons op via info@valacon.nl.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01