HET PLATFORM VOOR LEVENSDUUR: om van elkaar te leren

Om je te ondersteunen bij levensduurverlenging wordt een Platform voor Levensduur opgezet. Op het platform vind je collega’s die serieus werk willen maken van levensduurverlenging en kennis en ervaring willen uitwisselen onder het motto “boeren leren van boeren”. Ben je op zoek naar antwoorden, dan kun je kennisvragen op het platform plaatsen. Dat kunnen bijvoorbeeld specifieke vragen zijn over bepaalde praktische maatregelen of vragen over wetenschappelijk of praktijkonderzoek. Antwoorden kunnen komen uit de praktijk of van Valacon. Ze worden voor plaatsing op het platform op hun objectiviteit beoordeeld om ervoor te zorgen dat er geen slecht onderbouwde informatie wordt gecommuniceerd. Want dat zet je op het verkeerde spoor.
Ook erfbetreders zijn welkom als deelnemers op het platform, mits niet-commercieel. Ze kunnen via Valacon antwoorden op vragen geven en daardoor aan de deelnemers tonen waar ze kennis van in huis hebben en hoe zij denken melkveehouders te kunnen ondersteunen.

Binnen het platform wordt een bedrijfsvergelijking (benchmark) opgezet zodat je kunt zien waar je staat. De technische prestaties voor levensduur worden vergeleken met die van collega’s. Daarvoor vul je op het platform een lijst met indicatoren in die een weergave zijn van de situatie op het bedrijf en de levensduur van je veestapel. De bedrijfsvergelijking kan vragen bij je oproepen die je vervolgens op het platform kunt plaatsen. 

Deelname aan het platform
Tegen een vergoeding (hoogte wordt later bekend gemaakt) word je lid van het platform. Wat kun je verwachten en wat kun je doen?

  • Deelnemen aan het discussieplatform met collega's die serieus bezig zijn de levensduur te verlengen.
  • De mogelijkheid om kennis en ervaring met collega’s met betrekking tot de levensduur uit te wisselen.
  • De mogelijkheid om kennisvragen over levensduurverlenging te plaatsen om een antwoord te krijgen op vragen over specifieke problemen en maatregelen.
  • Deelnemen aan de bedrijfsvergelijking (benchmark) op het platform zodat je kunt zien waar je staat.
Het platform is dus bedoeld om met collega's en met Valacon de juiste kennis en ervaring naar boven te halen die jou kan helpen op een economisch verantwoorde manier de levensduur van je melkvee te verlengen. Alle thema's kunnen daarbij aan bod komen zoals de jongveeopfok, fokkerij, aanhoud- en afvoerbeleid, voeding, gezondheid en management. 

Instappen bij het platform kan op elk moment. Je krijgt een eigen pagina met inlogcode op het platform zodat de privacy gewaarborgd is.

Het platform is nu nog in de testfase met een groep melkveehouders en zodra het platform online gaat zullen wij daarover berichten en staat het open voor deelname.

Een stap verder
Wil je nog een stap verder gaan, dan kun je deelnemen aan het project Geef ze de Vijf! In het project gaan we nog verder in de samenwerking en de individuele ondersteuning. Voor deelname geldt een minimale deelname-termijn van drie jaar en de kosten worden gelijkmatig over de drie jaren verdeeld. Doe je mee aan het project Geef ze de Vijf! dan doe je automatisch mee aan het platform voor levensduur.

Jaarlijks worden themaijeenkomsten georganiseerd gecombineerd met een bezoek aan een praktijkbedrijf. Daarvoor zal een aparte vergoeding worden gevraagd.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01