Hoe ontwikkelen zich de productie en de levensproductie bij een langere levensduur?

De gemiddelde koe is volwassen in de 5e / 6e lactatie dus op een leeftijd van meer dan 7 jaar. Dan bereikt ze de hoogste productie. Daarna daalt de productie weer geleidelijk en uiteindelijk zal ze minder gaan produceren dan een vaars en wordt het tijd om na te denken over vervanging. Let wel, door de lagere kosten per kg melk kan ze economisch nog steeds interessant zijn. De afname van de productie gaat geleidelijker dan de stijging in de eerste jaren. Als een koe niet gedwongen wordt afgevoerd, dan wordt het grootste aandeel in de levensproductie geleverd vanaf ongeveer de vierde lactatie.

Aan de top als volwassen koe
Een volwassen productie wordt dus bereikt op de volwassen leeftijd. Maar door de gedwongen afvoer haalt de gemiddelde koe die productieve leeftijd maar amper of helemaal niet. Gemiddeld is 60% tot 70% van de veestapels al afgevoerd voor de vierde lactatie. En dat betekent dus dat de gemiddelde koe nooit aan haar topproductie toe komt. Een nieuwe vaars met een hogere productie doet er een tijdje over om het maximale te produceren, maar daar komt ze mogelijk nooit aan toe. Dus vervang een goed functionerende oudere koe niet te snel!

Geen maximale levensproductie
De maximale gemiddelde levensproductie, wordt pas bereikt na de volwassen leeftijd wanneer de jaarproductie alweer dalende is. Ze wordt op het gemiddelde bedrijf dus ook niet bereikt. De toename per jaar neemt wel af maar is nog wel de moeite waard, zeker gezien de lagere productiekosten. De productie van een jonge koe ligt daar nog onder dus het is zaak om zoveel mogelijk gezonde, oudere koeien in het koppel te hebben.


 

De productie per jaar neemt toe met het ouder worden van de koe. Tot op de volwassen
leeftijd. De volwasen leeftijd en productie worden 
bereikt rond de vijfde lactatie. 
De volwassen productie is gemiddeld
zo'n 25% hoger dan de productie als vaars. 
De bijdrage aan de
levensproductie is tot aan de 9e lactatie stijgende. Zolang een koe
nog meekan is er geen enkele reden om haar te vervangen door een vaars.