Schimmels in de kuil? Corrigeer ze!

Het blijft een terugkerende ergernis, schimmels in de kuil. Los van het feit dat ze schadelijke mycotoxinen kunnen vormen, neemt de voederwaarde van de kuil fors af. En dat kan u veel geld kosten. Wat te doen? Corrigeer het rantsoen om schade en een lagere productie te voorkomen!Een eerste flinke schadepost is de vermindering van de voederwaarde. Per procent verlies kan een kuil al snel 1000 euro minder waard worden. Zichtbaar is vaak alleen maar de schimmel aan de oppervlakte, maar dan is er ook op andere plaatsen in de kuil vaak al schimmelvorming. In sommige gevallen kan de schade daardoor oplopen tot vele duizenden euro’s. Hoe u de symptomen van mycotoxinen en schimmels bij uw koeien kunt herkennen leest u hier

Een tweede schadepost is het smaakbederf. Koeien zijn zeer gevoelig voor smaak en ze reageren daar direct op. Met zelfs al een klein beetje schimmel wordt de voeropname van de koeien minder en daalt de melkproductie. De smaak corrigeren en het verlies aan voederwaarde en voeropname corrigeren zijn dan nog de enige mogelijkheden. Dat kost geld voor extra krachtvoer en andere producten.

Mycotoxinen worden door de schimmels als snel gevormd. Heeft u het vermoeden dat er al mycotoxinen in de kuil zitten, dan is het raadzaam om serieus na te gaan hoe ernstig het is en om dan eventueel een geregistreerde mycotoxinebinder te gebruiken. Koeien kunnen wel een deel van de mycotoxinen onschadelijk maken als de penswerking optimaal is, maar onder sommige omstandigheden kan dat toch nog onvoldoende zijn. Dan kunt u producten door het rantsoen mengen die mycotoxinen onschadelijk maken. Gebruik alleen goed onderzochte en officieel geregistreerde producten.

U kunt natuurlijk altijd maatregelen nemen bij het uitkuilen om de groei van schimmels te beperken. De kuil niet aan de zonzijde openen, de kuil niet lostrekken maar zorgen voor een vlak snijvlak, opnieuw afdekken en druk op de kuil houden. Een voersnelheid van minimaal 2 meter is aan te bevelen, maar in probleemsituaties vaak niet voldoende. Uiteindelijk is de belangrijkste corrigerende factor een aangepast rantsoen op basis van een rantsoenberekening waarbij rekening wordt gehouden met het verlies aan voederwaarde. 

Heeft u een vermoeden dat u schimmels in de kuil heeft? Laat ons dan een rantsoencheck doen om te voorkomen dat uw vee en uw portemonnee eronder leiden. Neem voor onafhankelijk voeradvies contact op via info@valacon.nl