Meer uitgelicht

LEVENSDUUR EN BROEIKASGASSEN, EEN DUBBELE KANS!

In de duurzaamheidsprogramma’s van zuivelondernemingen wordt vermindering van de uitstoot van broeikasgassen beloond. Als maatregelen worden een hogere melkproductie p...

Lees meer...


WEIDEN, LAAT DE KOEIEN HET ZELF MAAR UITZOEKEN!

Er is vaak discussie over wat koeien nu eigenlijk willen: naar binnen of naar buiten. Koeien blijken graag naar buiten te gaan, vooral ’s nacht. Hoe lang willen ze na...

Lees meer...


EEN KALF KAN MEER MELK VERWERKEN DAN GEDACHT

In Noorwegen is onderzoek gedaan naar de opnamecapaciteit voor melk bij kalveren (Kristian Ellingsen et. al, 2015). Uit het onderzoek bleek dat kalveren veel meer op kunnen ...

Lees meer...


Hoe ver gaat levensduurverlenging

WAT IS DE OPTIMALE LEVENSDUUR OP UW BEDRIJF? De levensduur van de melkveestapel hangt af van het uitvalsrisico van de koeien in elke lactatie. Volgens het KBL-principe®...

Lees meer...


Koeien minimaal 8 jaar oud

Het blijft onderzoekers sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig houden: de vraag hoe lang je een koe het beste in productie kunt houden. En keer op keer komt daar ...

Lees meer...


Fokken voor goede koeien met een langere levensduur

In 2017 heeft een aantal melkveehouders het initiatief genomen om werk te gaan maken fokken voor levensduur.  Ze maken zich zorgen over het feit dat de levensduur eerde...

Lees meer...


Arbeid, tijd en duurzaamheid

Een langere levensduur is het resultaat van een goede gezondheid, een goede productie, een goed karakter en een goede vruchtbaarheid. Dat scheelt veel werk aan de opfok van ov...

Lees meer...


Schimmels in de kuil? Corrigeer ze!

Het blijft een terugkerende ergernis, schimmels in de kuil. Los van het feit dat ze schadelijke mycotoxinen kunnen vormen, neemt de voederwaarde van de kuil fors af. En dat ...

Lees meer...


Schimmels en mycotoxines, blijf ze vóór!

Mycotoxines kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en de levensduur van het melkvee. Het zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Voor de melkveeh...

Lees meer...


Juiste ligboxafstelling geeft plezier

ESSENTIEEL VOOR OPTIMAAL KOECOMFORT EN EEN GOEDE GEZONDHEID Een niet optimale afstelling van de ligboxen geeft dagelijks extra werk en ergernis voor de boer en voor de koe....

Lees meer...


Laat uw jongvee uitblinken

Efficiëntie op het bedrijf wordt steeds belangrijker. Als we het hebben over jongvee dan zijn er in vele opzichten nog flinke slagen te maken. Preventie is daarbij waar h...

Lees meer...


Meer levensduur, minder fosfaat

Met een langere levensduur korting voorkomenVanwege de fosfaatproductierechten is groei niet meer zonder meer mogelijk. Als productie-rechten worden aangekocht, worden ze voor...

Lees meer...


Pensverzuring verhoogt schade mycotoxines

Blijf mycotoxines en pensverzuring de baas! Sinds enkele jaren is Valacon betrokken bij het onderzoek naar het voorkomen van mycotoxines in voer van eigen teelt. Op bijna al...

Lees meer...


Stressvrij omgaan met melkvee. Filmpje van de studiedag.

Op vrijdag 10 oktober 2015 liet de Duitse pionier en ontwikkelaar van de methode voor stressvrije omgang met koeien (Low stress Stockmanship) in Europa zien hoe dat in zi...

Lees meer...


Gebruikershandleiding Biobedding beschikbaar

Valacon heeft een brochure samengesteld voor een veilige toepassing van gescheiden mest als biobedding bij melkvee. De aanleiding waren de vele onduidelijkheden rond het gebru...

Lees meer...


LEVENSDUUR VERMINDERT METHAANPRODUCTIE

De zuivelsector wil de productie van methaan, wereldwijd een van de belangrijkste broeikasgassen, verminderen als onderdeel van een Duurzame Zuivelketen. Valacon deed al eerde...

Lees meer...


 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01