UW VOORDELEN

VOOR EEN BETER INKOMEN, MINDER ARBEID EN MEER WERKPLEZIER

Begin jaren '80 bleek uit onderzoek dat melkveehouders veel geld laten liggen door koeien te vroeg af te voeren. En dat koeien, economisch gezien, het meest rendabel zijn als ze de leeftijd van tenminste 8 jaar weten te bereiken. Terwijl ze nu gemiddeld maar tussen de 5 en 6 jaar oud worden. Gaandeweg werd ook duidelijk dat een duurzame veestapel nog veel meer voordelen biedt. Dat besef is intussen in de sector wel doorgedrongen, maar de vraag is hoe dat voor de sector, en dus voor iedere melkveehouder, binnen handbereik kan komen.

De voordelen op een rij:
- Een beter saldo en meer rendement
- Een hogere productie per koe en een hogere levensproductie
- Een hogere arbeidsefficiëntie en meer werkplezier
- Minder uitval en een langere levensduur
- Minder jongvee met lagere opfokkosten
- Een betere gezondheid en een lager medicijngebruik
- Een lagere mineralenproductie en een efficiëntere kringloop

Het is de uitdaging in ons werk om samen met melkveehouders die voordelen ook in de praktijk binnen handbereik te brengen en daadwerkelijk te benutten. 

Voor meer informatie: info@valacon.nl

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01