U WORDT GEWAARDEERD!

WAT ZIJN WE ZONDER KOEIEN!? 

Het lijkt er niet altijd op, maar toch krijgen melkveehouders waardering vanuit de maatschappij. Miljoenen mensen eten en drinken dagelijks vele producten die gebaseerd zijn op melk. Geen twijfel over de veiligheid en de kwaliteit want die zijn goed geregeld!

Maar er is meer waarvoor u waardering krijgt als u met de wensen van de samenleving rekening houdt. Zo wordt de beelvorming over de sector positief beïnvloed als koeien gezonder zijn, er goed voor ze wordt gezorgd en ze ouder kunnen worden. Bij levensduurverlenging hoort een gezond koppel koeien, die weinig medicijnen nodig hebben. En dat wordt gewaardeerd! Levensduurverlenging kan ook de productie van broeikasgassen als methaan en CO2 verminderen. En ook vermindering van de ammoniak telt mee bij duurzaamheid. Een goede huisvesting en weiden dragen bij aan een betere gezondheid en welzijn van het melkvee. En dan is er natuurlijk de kringloopwijzer waarmee de sector kan laten zien dat ze verantwoord omgaat met de leefomgeving. De inspanningen voor meer duurzaamheid vertalen zich ook naar de waardering door binnenlandse én buitenlandse afnemers. En dat willen we graag zo houden!

De samenleving kan niet zonder koeien, en ziet ze graag gezond en wel buiten lopen, of in een stal met de juiste voorzieningen voor milieu en koecomfort. 

Zet levensduurverlenging van uw koeien daarom ook in voor waardering door de maatschappij.

Het is de uitdaging in ons werk om samen met melkveehouders de waardering, met behoud en verbetering van het economisch perspectief, ook daadwerkelijk te krijgen die ze verdienen. 

Voor meer informatie: info@valacon.nl

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
Over Valacon
Video
Contact
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01