Werkgroepen levensduurverlenging zijn al meer dan 10 jaar het werkterrein van Valacon. Met een geheel eigen aanpak voor resultaatgericht werken. Jaarlijks starten nieuwe werkgroepen waarin melkveehouders de uitdaging aangaan om het bedrijf zodanig te optimaliseren dat probleemloos melken en een langere levensduur een vanzelfsprekende zaak wordt. De resultaten liegen er niet om: een levensduurverlenging van het melkvee met gemiddeld een maand per jaar. Deelnemers van het eerste uur hebben al een tot twee lactaties gewonnen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze gegevens aanleveren en delen en daadwerkelijk maatregelen doorvoeren op het bedrijf. Er wordt gewerkt op basis van bedrijfseigen informatie en kengetallen en individuele doelen van de deelnemers. De maatregelen die in de werkgroep aan de orde komen zijn direct toepasbaar. 

De groepen werken volgens een bepaalde aanpak om ook echt tot resultaat te komen:
  • We beginnen met een levensduuranalyse. Waar op het bedrijf liggen de knelpunten die de levensduur beperken. Die bieden aangrijpingspunten voor verbetering en vormen de basis voor het verdere traject. De levensduuranalyse is op het individuele bedrijf van de deelnemers toegesneden.
  • Voor het verbetertraject hanteren we de het KBL-principe®. Een praktisch hulpmiddel om te kunnen beoordelen waar problemen uit voortkomen: de koe (genetica), de boer zelf (bedrijfsvoering) of de leefomgeving (stal en/of weide). Dat biedt vervolgens de verbetermogelijkheden.
  • Voor groepen die zeer gestructureerd willen werken hebben we de PDCA+ aanpak. Zeer resultaat gericht maar het vraagt wel meer discipline en motivatie.
Binnen de groepen komen veel verschillende aspecten van de bedrijfsvoering aan bod. Het vertrekpunt is de Levensduuranalyse voor elke individuele deelnemer. Gedurende enkele jaren wordt, onder begeleiding van Valacon, met collega's samengewerkt om aangrijpingspunten voor optimalisatie te vinden op het eigen bedrijf. Dat gebeurt op basis van bedrijfsspecifieke informatie. Dus voor elke deelnemer een eigen aanpak op basis van eigen doelstellingen. En gezamenlijk om bedrijfsblindheid te voorkomen en om van elkaar te leren. Gemotiveerd en volhardend!

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers.voordelen levensduur

Projectduur: uitgangspunt is drie jaar. 

De kosten:  €700 per deelnemend bedrijf per jaar (inclusief Duurzaamheidsanalyse en excl. BTW).

Natuurlijk kunnen wij op verzoek ook een, op uw wensen aangepast traject aanbieden. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via info@valacon.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01