Op pad met DeLaval

DeLaval neemt levensduur serieus en heeft er in heel Europa werk van gemaakt. Op verzoek van DeLaval zijn we mee op pad gegaan door de Benelux. In een serie thema-bijeenkomsten op de WE LIVE MILK DAYS werden diverse actuele onderwerpen belicht. Na een algemene introductie over een gezonde en vruchtbare veestapel werd door Willem van Laarhoven van Valacon een presentatie gegeven over de economische belangen van een langere levensduur en de mogelijkheden om dat te realiseren volgens het KBL-principe. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werden de economische cijfers getoond waarbij het nieuwe kengetal levenssaldo centraal stond. Dit werd gevolg door een presentatie van Hendrik Veldman van DeLaval over het belang van een optimaal reproductiemanagement (vruchtbaarheid). Maaike Leistra van Delaval volgde met een presentatie met veel informatioe over hittestress en het voorkomen en bestrijden daarvan. De middagen werden gevuld met bedrijfsbezoeken aan melkveehouderijbedrijven. Helaas heeft het corona virus ook hier de boel een beetje in de war geschopt en is de tour tot nader order onderbroken.

Menu