Topro Animal Health zet stevig in op levensduur

Erfbetreders zijn belangrijk voor de bewustwording onder melkveehouders en kunnen hun diensten aanbieden ter ondersteuning van de levensduurverlenging. Als erfbetreder is Topro Animal Health is al 3 jaar bezig met het thema levensduurverlenging bij melkvee. Waar Valacon werkt met de slogan “Geef ze de Vijf!” werkt Topro met  “2 lactaties extra”. Uit onderzoek is bekend dat ongeveer 40% van de genetische potentie van een dier niet wordt gebruikt, en Topro geeft aan die potentie te willen helpen benutten. Verder onderkent ook Topro dat de eerste 2 maanden van het jonge kalf heel belangrijk zijn voor haar toekomstige productie en gezondheid en uiteindelijk ook voor de levensduur. Topro heeft de insteek om via de voeding dieren met een sterk verhoogd risico op ziekte zoveel mogelijk preventief te ondersteunen. Door een extra steuntje in de rug kunnen problemen vaak voorkomen worden en blijven de dieren gezonder en langer in productie. Dat past in de visie van Valacon dat koeien die een gezondheidsrisico lopen ondersteund dienen te worden.

Samenwerken met Topro Animal Health

Topro Animal Health heeft met +2 lactaties een ambitie die ons aanspreekt. De samenwerking tussen Valacon en Topro is erop gericht elkaar met kennis en ervaringen te versterken in de aanpak voor een langere levensduur. Uiteindelijk streven Topro en Valacon naar hetzelfde doel: een langere levensduur door een betere gezondheid. Beide partijen willen duidelijk maken dat levensduurverlenging bij melkvee erg rendabel is en waar mogelijk ondersteunen we elkaar in onze aanpak. Topro besteedt veel aandacht aan de jongvee opfok vanwege de sterke relatie tussen de kwaliteit van de jongveeopfok en de levensduur.

Wil je meer weten over de motivatie en het programma +2 lactaties van Topro Animal Health? Kijk dan hier.

Menu