Slide Uit het veld

In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennis- en Informatieplatform Levensduurverlenging Melkvee, waar mogelijk onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Voor meer informatie kijk op Geef ze de Vijf!

Naar een andere stierkeuze voor levensduur

Uit een vergelijking van de aanhoudingscijfers met de fokwaarden voor levensduur komen grote verschillen naar voren. Zo blijken toppers in aanhoudingscijfers negatief te scoren voor levensdagen. Voor melkveehouders wordt het…
Lees verder

Persistentie niet altijd gunstig

Persistentie wordt gezien als een belangrijk kenmerk voor levensduur. De fokwaarde voor levensduur en die voor persistentie zijn positief gecorreleerd. Maar de correlatie is niet echt heel sterk omdat andere…
Lees verder

Kalveren harder voeren?

Uit onderzoek (Kristian Ellingsen et. al, 2015) is gebleken dat kalveren zonder problemen meer melk op kunnen nemen dan gedacht. De huidige norm voor een opname per dag van 10%…
Lees verder

Tweelingkalveren bij hittestress

Hittestress is zeer nadelig voor de vruchtbaarheid en vergroot de kans op tweelingen. Het aandeel tweelingen bij de Holsteins is de afgelopen 25 jaar verdriedubbeld. Een koe kan ernstig te…
Lees verder

Houdt koeien langer aan!

Het blijft onderzoekers sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig houden: wat is de economisch optimale levensduur? Die blijkt 8 tot 9 jaar te zijn. De genetische verbeteringen…
Lees verder
Menu