Slide Uit het veld

In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennis- en Informatieplatform Levensduurverlenging Melkvee, waar mogelijk onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Voor meer informatie kijk op Geef ze de Vijf!

Kies de juiste droogzetstrategie

Zoals de droogstand het centrale rust- en herstelmoment is in de productiecyclus van een koe, zo is het droogzetten het centrale punt aan het begin van de droogstand. Er zijn…
Lees verder

De economie van de tussenkalftijd

Volgens de wetenschappelijke logica zou een korte tussenkalftijd (TKT) economisch voordeel opleveren. Maar melkveehouders hebben zo hun eigen logica en daarom gaat de stelling lang niet altijd op. Uit een…
Lees verder

Weideprovincies koplopers levensduur

De gemiddelde levensduur van de koeien op de melkveebedrijven in de weideprovincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt opnieuw ruim boven het Nederlands gemiddelde. Dat is al zo sinds de gegevens…
Lees verder

Spanning tussen levensduur en productie

Uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat verhoging van de productie de levensduur flink onder druk kan zetten. Levensduur en productie zijn negatief gecorreleerd. Wat zit daar achter? Als…
Lees verder
Menu