In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform Levensduurverlenging en onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Het platform dient als bron van informatie voor melkveehouders die aan de slag willen met bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging.
Je kunt je daar op abonneren voor minder dan een euro per week.

Sproeien of vernevelen

Sproeien en vernevelen kunnen de hittestress verminderen maar de effectiviteit is verschillend. Het principe van verkoeling is gebaseerd op de verdamping van lichaamsvocht van de koe. Verdamping onttrekt warmte en…
Lees verder

Klauwproblemen kosten klauwen met geld

Problemen met klauwen en benen zijn een belangrijke economische kostenpost, vooral omdat ze flinke nadelige gevolg-effecten kunnen hebben. Al met al kost het duizenden euro’s per jaar en is het…
Lees verder

Kies de juiste droogzetstrategie

Zoals de droogstand het centrale rust- en herstelmoment is in de productiecyclus van een koe, zo is het droogzetten het centrale punt aan het begin van de droogstand. Er zijn…
Lees verder

De economie van de tussenkalftijd

Volgens de wetenschappelijke logica zou een korte tussenkalftijd (TKT) economisch voordeel opleveren. Maar melkveehouders hebben zo hun eigen logica en daarom gaat de stelling lang niet altijd op. Uit een…
Lees verder

Weideprovincies koplopers levensduur

De gemiddelde levensduur van de koeien op de melkveebedrijven in de weideprovincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt opnieuw ruim boven het Nederlands gemiddelde. Dat is al zo sinds de gegevens…
Lees verder
Menu