In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform Levensduurverlenging en onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Het platform dient als bron van informatie voor melkveehouders die aan de slag willen met bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging.
Je kunt je daar op abonneren voor minder dan een euro per week.

Spanning tussen levensduur en productie

Uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat verhoging van de productie de levensduur flink onder druk kan zetten. Levensduur en productie zijn negatief gecorreleerd. Wat zit daar achter? Als…
Lees verder

Naar een andere stierkeuze voor levensduur

Uit een vergelijking van de aanhoudingscijfers met de fokwaarden voor levensduur komen grote verschillen naar voren. Zo blijken toppers in aanhoudingscijfers negatief te scoren voor levensdagen. Voor melkveehouders wordt het…
Lees verder

Persistentie niet altijd gunstig

Persistentie wordt gezien als een belangrijk kenmerk voor levensduur. De fokwaarde voor levensduur en die voor persistentie zijn positief gecorreleerd. Maar de correlatie is niet echt heel sterk omdat andere…
Lees verder

Kalveren harder voeren?

Uit onderzoek (Kristian Ellingsen et. al, 2015) is gebleken dat kalveren zonder problemen meer melk op kunnen nemen dan gedacht. De huidige norm voor een opname per dag van 10%…
Lees verder

Tweelingkalveren bij hittestress

Hittestress is zeer nadelig voor de vruchtbaarheid en vergroot de kans op tweelingen. Het aandeel tweelingen bij de Holsteins is de afgelopen 25 jaar verdriedubbeld. Een koe kan ernstig te…
Lees verder
Menu