Slide B: De bedrijfsvoering

Als melkveehouder ben je eigenlijk de meest bepalende factor voor levensduur. Je neemt alle beslissingen die direct of indirect invloed hebben op de levensduur. Bij de dagelijkse werkzaamheden, de stalinrichting en het stalklimaat en de fokkerijbeslissingen. Wat je feitelijk probeert te doen is de juiste balans te vinden volgens het KBL-principe passend bij je eigen bedrijf en de mogelijkheden. Belangrijke aandachtspunten bij de dagelijkse werkzaamheden zijn:

  • De jongveeopfok
  • De droogstand
  • De conditiebeheersing
  • De transitie
  • De voeding
  • Zorg voor de klauwgezondheid
  • Zorg voor de uiergezondheid
  • Vruchtbaarheidsmanagement
  • Het aanhoud- en afvoerbeleid

Op het kennis- en informatieplatform wordt op al deze zaken dieper ingegaan met veel aandachtspunten en tips waar je je voordeel mee kunt doen.

Menu