De leefomgeving, zoals de stal met de stalinrichting, het stalklimaat en de maatvoering, maar ook de weide, is naast de dagelijkse bedrijfsvoering en de fokkerij de derde belangrijke pijler onder een gezonde en duurzame veestapel. Bij de huisvesting gaat het om wat we noemen de “balans van belangen”: die van de koeien en die van jezelf. Alleen bij de juiste combinatie is succes verzekerd. Doe je jezelf tekort dan houd je het op den duur niet vol, doe je de koeien tekort dan geldt voor hen hetzelfde. De leefomgeving is op het gemiddelde bedrijf vaak niet de meest bepalende factor maar kan zeker belemmeringen opleveren. Bedrijven die andere zaken goed voor elkaar hebben zullen ook deze pijler moeten optimaliseren om echt verder te komen. Ook hier geldt: als de rest in orde is, is de leefomgeving het meest bepalend. En dat is wat we ook zien in de praktijk, het gebrek aan bijvoorbeeld ligcomfort kan betekenen dat de levensduurverlenging stagneert.

Op het Kennisplatform voor Levensduurverlenging wordt uitgebreid ingegaan op alle zaken rond huisvesting, klimaat, stalinrichting, ligboxen en dergelijke meer. Met ook hier veel voorbeelden, tips en aandachtspunten. Je kunt je voor het kennisplatform aanmelden.