In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform Levensduurverlenging en onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Het platform dient als bron van informatie voor melkveehouders die aan de slag willen met bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging.

Naar een andere stierkeuze voor levensduur

Uit een vergelijking van de aanhoudingscijfers met de fokwaarden voor levensduur komen grote verschillen naar voren. Zo blijken toppers in aanhoudingscijfers negatief te scoren voor levensdagen. Voor melkveehouders wordt het…
Lees verder