In het veld speelt vaak van alles. Ook zaken die direct of indirect raken aan levensduurverlenging zoals nieuwe inzichten, nieuwe producten, gebeurtenissen op de bedrijven enzovoort. Daarover berichten wij in deze rubriek als wij denken dat ze kunnen bijdragen aan ons doel levensduurverlenging in het belang van de Nederlandse melkveehouders.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform Levensduurverlenging en onderbouwd met relevante (wetenschappelijke) kennis. Het platform dient als bron van informatie voor melkveehouders die aan de slag willen met bedrijfsoptimalisatie en levensduurverlenging.
Je kunt je daar op abonneren voor minder dan een euro per week.

TIP-lijst voor duurzame boerenkoeien

Elke 4 maanden publiceert de NVO de zogenaamde TIP-lijsten. TIP (Toegepaste Index Praktijk) is in het leven geroepen om stieren te helpen zoeken die bewezen hebben goede productie en levensduur…
Lees verder