De levensduur en de prestaties van de koeien zijn het resultaat van de genetische aanleg (K), de bedrijfsvoering (B) en leefomgeving van de koeien (L). Hieronder worden ze nader toegelicht. Wij noemen dit het KBL-principe. Het zijn de drie pijlers onder levensduur. De methode geeft niet alleen meer inzicht in de achtergronden van een te korte levensduur, maar biedt tegelijkertijd aangrijpingspunten voor verbetering. De KBL-aanpak is ontwikkeld om gestructureerd te kunnen werken en om de juiste balans te vinden tussen de drie factoren. Om te voorkomen dat maatregelen worden gericht op een beperkt aantal zaken, zonder samenhang, en dat je van de regen in de drup raakt. De juiste balans resulteert in een probleemloze, lange en productieve levensduur.

Dus, wil je echt naar een lange levensduur van tenminste 5 lactaties, werk dan volgens het KBL-principe. Als je het eenmaal in de vingers hebt, heb je ook succes. Op het kennisplatform is veel informatie beschikbaar om aan de juiste KBL-balans te kunnen werken. Je kunt je op het platform abonneren.