Slide De KBL-aanpak

De levensduur en de prestaties van de koeien zijn het resultaat van de genetische aanleg van de koeien (K), de bedrijfsvoering (B) en leefomgeving van de koeien (L). Wij noemen dit het KBL-principe. Het zijn de drie pijlers onder levensduur. De methode geeft niet alleen meer inzicht in de achtergronden van de problemen, maar biedt tegelijkertijd aangrijpingspunten voor verbetering. De KBL-aanpak is ontwikkeld om gestructureerd te kunnen werken en om de juiste balans te vinden tussen de drie factoren. Om te voorkomen dat maatregelen worden gericht op een beperkt aantal zaken, zonder samenhang, en dat je van de regen in de drup raakt. De juiste balans resulteert in een lange en productieve levensduur.

Menu