Welkom op de website van Valacon
Voor koeien die je lang en probleemloos kunt melken.

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen en hoe we het doen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief onderaan op deze pagina

Valacon

Onze focus ligt op de economische levensduur van melkvee. We doen daarvoor praktijkonderzoek, adviseren melkveehouders en erfbetreders en begeleiden studiegroepen.
Opleiding en ervaring, praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek vormen onze basis. We zoeken van daaruit naar de juiste balans binnen de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf volgens het KBL-principe met als resultaat een betere gezondheid en daarmee een langere economische levensduur van het melkvee.

Geef ze de Vijf!

Geef-ze-de-vijf! is de titel van een pilotproject met 30 melkveehouders in 2019-2022. Het doel was om te onderzoeken of een gemiddelde productieve levensduur van 5 jaar in de praktijk haalbaar is. Waarom 5 productieve jaren? Omdat koeien gemiddeld gesproken dan de volwassen leeftijd hebben bereikt en hun maximale productie. En toen een melkveehouder zich afvroeg hoe hij het voor elkaar kon krijgen een volwassen koppel koeien te melken, werd het project geboren. In de rubriek Uit het veld vertellen we over de aanpak en de resultaten. Daarnaast is veel kennis verwerkt in het Kennisplatform voor Levensduur aangevuld met aandachtspunten en tips.

De KBL-aanpak

KBL staat voor de drie pijlers voor probleemloos lang melken: Koe (K), Boer (B) en leefomgeving (L). De juiste KBL-aanpak zorgt voor een goede genetische aanleg van de koeien (K), een optimale bedrijfsvoering (B) zoals voeding en verzorging en een leefomgeving (L) waar de koeien zich prettig en comfortabel voelen, zoals een goede stalinrichting en voldoende hygiëne en koecomfort.
Het resultaat is een goed welzijn, een goede gezondheid en een afgewogen aanhoud- en afvoerbeleid die de uitgangspunten vormen voor het werken aan een langere economische levensduur.

Uit het veld

Waar kennis en ervaring samenkomen

In deze rubriek berichten we over nieuwe inzichten uit het onderzoek, uit de dagelijkse praktijk van onze studiegroepen zoals
het project Geef ze de Vijf!, en uit samenwerkingen met andere partijen.

De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het Kennisplatform, waar mogelijk aangevuld met relevante wetenschappelijke en praktijkkennis. En met aandachtspunten en tips. Voor meer informatie kijk op Geef ze de Vijf!

Praktijkvideo's

Valacon maakt praktijkvideo’s over diverse thema’s rond probleemloos lang melken van je koeien. Ze maken vaak meer duidelijk dan woorden. Ze zijn bedoeld voor praktijkondersteuning en voor het onderwijs. Het staat iedereen vrij de video’s te gebruiken binnen de context waarvoor ze bedoeld zijn. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Samenwerkingen

Valacon wil samenwerken met iedereen die het gezond en productief houden van koeien net zo belangrijk vindt als wij. En die daar ook serieus werk van wil maken. Bijvoorbeeld met erfbetreders en leveranciers en met zuivelondernemingen in het kader van het project Duurzame Zuivel Keten.

Voor ons is het belangrijk dat we onze onafhankelijkheid en integriteit behouden zodat we voor iedereen een betrouwbare partij blijven. Samenwerken mag er nooit toe leiden dat wij geremd worden in het geven van onze onafhankelijke mening in het belang van melkveehouders. Omdat commerciële belangen nooit de overhand mogen krijgen boven het belang van een goede levensduur.