Valacon is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het optimaliseren van de balans met de KBL-aanpak binnen de bedrijfsvoering met als doel het bereiken van een langere levensduur van het melkvee. In 2006 heeft Valacon de trend gezet met een bedrijfsgerichte aanpak die is ontwikkeld in samenwerking met melkveehouders. Wij doen ons werk op basis van onze opleidingen, onze werkervaringen, wetenschappelijke inzichten en (eigen) praktijkonderzoek.

Missie
Wij willen graag bijdragen aan een gezonde en productieve veestapel met een lange levensduur en die zorgt voor een beter rendement, meer werkplezier, een beter milieu, meer dierwelzijn en behoud en versterking van het imago.

Hoe doen we dat?
Sinds 2006 begeleiden en adviseren we melkveehouders die actief willen werken aan de levensduurverlenging van hun veestapel. Daarnaast vergroten we op verschillende manieren kennis en inzicht rond levensduurverlenging bij melkveehouders en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van projecten en werkgroepen, het verzorgen van workshops en lezingen. Om melkveehouders te ondersteunen met kennis en ervaringen hebben we het digitale kennis- en informatieplatform voor levensduurverlenging ontwikkeld dat in principe voor iedereen beschikbaar is. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot experts op het gebied van levensduurverlenging in de melkveehouderij. De kern van onze bedrijfsgerichte aanpak is het KBL-principe. Een methode voor doelgericht en effectief werken. Van 2019 tot 2023 draaide het project Geef ze de Vijf! waarbij de deelnemers werkten aan een levensduur van de veestapel van 5 productieve jaren. De ervaring met de groep van 30 melkveehouders worden gedeeld via de nieuwsbrief en het kennisplatform.

Marjolein Feiken

Na een aantal jaren actief te zijn geweest als praktiserend dierenarts is Marjolein in 2009 bij Valacon komen werken. Naast haar specialisatie op het gebied van diergezondheid heeft de jongveeopfok haar bijzondere aandacht onder het motto: “Laat uw jongvee uitblinken”, om maar aan te geven hoe belangrijk de jongveeopfok is voor de prestaties en de levensduur van het melkvee. Marjolein begeleidt de studiegroepen Duurzaam Melkvee “boven de grote rivieren”. In het kader van het project Duurzame Zuivel keten (DZK) begeleidt ze een aantal themagroepen van verschillende zuivelondernemingen. Daarnaast is ze intensief betrokken geweest bij het onderzoek naar de risico’s en de voordelen van het gebruik van biobedding (gescheiden mest) in de ligboxen. Marjolein is ook weidecoach en actief met de nieuwe weiders.

Willem van Laarhoven

Met 7 jaar ervaring bij het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en 10 jaar bij Cehave (nu Agrifirm), is Willem sinds 2001 actief als zelfstandig onderzoeker/adviseur. In 2004/2005 deed hij onderzoek naar de economische perspectieven van levensduurverlenging (duurzaam melkvee). Dat was de aanleiding om in 2006 te beginnen met de huidige activiteiten waarmee Valacon in de praktijk een sterke positie heeft verworven. Op dit moment houdt hij zich met name bezig met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levensduurverlenging en bedrijfsoptimalisatie. Bijzondere aandacht heeft de motivatie van melkveehouders voor levensduurverlenging. Anders gezegd: waarom doet de ene melkveehouder het wel en de andere niet. En waarom bereikt de ene meer dan de andere?