Over ons

Valacon is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op het optimaliseren van de bedrijfsvoering op melkveebedrijven met als doel het bereiken van een langere levensduur van het melkvee. In 2006 heeft Valacon de trend gezet met een bedrijfsgerichte aanpak die is ontwikkeld in samenwerking met melkveehouders. Wij doen ons werk op basis van onze opleidingen, onze werkervaringen, wetenschappelijke inzichten en (eigen) praktijkonderzoek.

Missie
Wij willen graag bijdragen aan een gezonde en productieve veestapel met een lange levensduur. Een veestapel die gezond en productief is en daardoor bijdraagt aan een beter rendement en meer werkplezier. Met alle voordelen voor milieu, dierwelzijn en imago.

Hoe doen we dat?
Sinds 2006 begeleiden we melkveebedrijven bij de levensduurverlenging. We begeleiden werkgroepen, geven workshops en lezingen en we zijn actief in het project Duurzame Zuivelketen. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot toonaangevende experts op het gebied van levensduurverlenging in de melkveehouderij. De kern van onze bedrijfsgericht aanpak is het KBL-principe. Een werkmethode die je helpt om doelgericht te werken. Sinds 2018 hebben wij het overkoepelend project Geef ze de Vijf! opgezet.

Marjolein Feiken

Na een aantal jaren actief te zijn geweest als praktiserend dierenarts is Marjolein in 2009 bij Valacon komen werken. Naast haar specialisatie op het gebied van diergezondheid heeft de jongveeopfok haar bijzondere aandacht onder het motto: “Laat uw jongvee uitblinken”, om maar aan te geven hoe belangrijk de jongveeopfok is voor de prestaties en de levensduur van het melkvee. Marjolein begeleidt de studiegroepen Duurzaam Melkvee “boven de grote rivieren”. In het kader van het project Duurzame Zuivel keten (DZK) begeleidt ze een aantal themagroepen van verschillende zuivelondernemingen. Daarnaast is ze intensief betrokken geweest bij het onderzoek naar de risico’s en de voordelen van het gebruik van biobedding (gescheiden mest) in de ligboxen. Marjolein is ook weidecoach en actief met de nieuwe weiders.

Willem van Laarhoven

Met 7 jaar ervaring bij het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en 10 jaar bij Cehave (nu Agrifirm), is Willem sinds 2001 actief als zelfstandig onderzoeker/adviseur. In 2004/2005 deed hij onderzoek naar de economische perspectieven van levensduurverlenging (duurzaam melkvee). Dat was de aanleiding om in 2006 te beginnen met de huidige activiteiten waarmee Valacon in de praktijk een sterke positie heeft verworven. Op dit moment houdt hij zich met name bezig met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levensduurverlenging en bedrijfsoptimalisatie. Bijzondere aandacht heeft de motivatie van melkveehouders voor levensduurverlenging. Anders gezegd: waarom doet de ene melkveehouder het wel en de andere niet. En waarom bereikt de ene meer dan de andere?

Menu