Geef-ze-de-Vijf! is een pilot met 30 melkveehouders die de uitdaging aangingen om de levensduur van hun veestapel te verlengen tot 5 productieve jaren. De naam Geef ze de Vijf! is ontleend aan het feit dat de gemiddelde koe haar volwassen leeftijd en maximale productie bereikt in het vijfde productieve jaar. De huidige veestapel komt nog niet verder dan ongeveer 3,5 jaar. Vergeleken met andere landen doen we het daarmee wel bovengemiddeld goed, maar uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de economisch optimale gebruiksduur zo’n 8 á 9 jaar bedraagt. In de praktijk zijn het de laatste paar procent van de koeien die dat bereikt. Dat de gemiddelde gebruiksduur aanzienlijk korter is, is het gevolg van een niet optimale balans tussen de genetica, de bedrijfsvoering en leefomgeving (het KBL-principe). Het is een flinke opgave om die balans zover te verbeteren dan de koeien probleemloos volwassen kunnen worden. In onze nieuwsbrief en in de rubriek Uit het veld delen we de kennis en ervaringen uit de pilot. Op het Kennisplatform voor Levensduurverlenging is veel van de kennis en ervaring verwerkt inclusief aandachtspunten en tips.

Om onze kennis en ervaring met levensduurverlenging te kunnen delen hebben wij het Kennisplatform voor Levensduurverlenging opgezet. De basis daarvan werd gevormd door de handleiding Duurzaam Melkvee Management uit 2013 en de ervaringen uit de pilot Geef-ze-de-Vijf! Zo kunnen we ook sneller nieuwe kennis en informatie via het online platform beschikbaar stellen. Het platform bevat veel informatie in de vorm van tekst, figuren, foto’s, tabellen en grafieken en veel aanbevelingen en tips voor de praktijk. We volgen voortdurend de praktijk en het onderzoek om nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen en te integreren in het platform. Wil je verder met een duurzame veestapel, meld je dan nu aan op het platform.

Abonneer je ook op onze nieuwsbrief voor nieuwe ontwikkelingen en bruikbare tips. Onder aan deze pagina vind je het aanmeldvenster.