Om onze kennis van en ervaring met de levensduur en de levensduurverlenging toegankelijk en toepasbaar te maken, hebben wij onder de naam Geef ze de Vijf! een project opgezet bestaande uit een kennis- en informatieplatform, een discussieplatform en een projectaanpak, waar je elkaar kunt ontmoeten in een eigen, motiverende omgeving. Een project waarin je samen met collega’s kunt werken aan een langere levensduur.

De naam Geef ze de Vijf! is ontleend aan het feit dat de gemiddelde koe haar volwassen leeftijd en maximale productie bereikt in de vijfde lactatie. De huidige veestapel komt nog niet verder dan ongeveer 3,5 jaar. Vergeleken met andere landen doen we het daarmee wel bovengemiddeld goed, maar uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de economisch optimale gebruiksduur zo’n 8 á 9 jaar bedraagt.

Dat de gebruiksduur aanzienlijk korter is, is het gevolg van een niet optimale balans tussen de genetica, de bedrijfsvoering en leefomgeving (het KBL-principe). Het is een flinke opgave om die balans zover te verbeteren dan de koeien probleemloos volwassen kunnen worden.

De titel van het project klinkt uitdagend en dat is het ook. Het project is ook opgezet voor melkveehouders die voldoende gemotiveerd zijn om daar het nodige voor te doen. Er zijn immers genoeg redenen om een langere levensduur als bedrijfsdoel te willen realiseren.

Deelnemen aan het platform
Deelnemen aan het platform Geef ze de Vijf! kan op meerdere manieren:
– Je kunt je abonneren op het kennis- en informatieplatform
– Je kunt deelnemer worden van het discussieplatform
– Je kunt met de projectaanpak meedoen.

In het kader van het duurzaamheidsproject “Geef ze de Vijf!” heeft Valacon de handleiding Duurzaam Melkvee Management uit 2013 in geactualiseerde vorm als onlineversie uitgebracht onder de naam Kennis- en informatieplatform voor Duurzaam Melkvee Management. Daarmee willen wij de toegankelijkheid vergroten en sneller nieuwe kennis en informatie via het online platform beschikbaar stellen. Het platform bevat veel informatie in de vorm van tekst, figuren, foto’s, tabellen en grafieken en veel aanbevelingen en tips voor de praktijk.

Van de papieren versie hebben sinds 2013 zo’n 2500 exemplaren hun weg gevonden naar melkveehouders, erfbetreders en studenten. Dus tijd voor een nieuw en actueel jasje. We volgen voortdurend de praktijk en het onderzoek om nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen en te integreren in het platform. Wil je verder met een duurzame veestapel, meld je dan nu aan op Geef ze de Vijf

Met het discussieplatform van Geef ze de Vijf! willen we de uitwisseling van kennis en ervaring tussen en met melkveehouders stimuleren. De discussie en uitwisseling vind plaats binnen specifieke thema’s rond levensduur.
Binnen het platform wordt een bedrijfsvergelijking van de deelnemers (benchmark) met de technische en economische prestaties van de levensduur opgezet. De bedrijfsvergelijking kan vragen bij je oproepen die je vervolgens op het platform kunt plaatsen.

Als je deelneemt aan het platform kun je ook gebruik maken van het kennis- en informatieplatform gebruiken. En mochten er vragen zijn over een specifiek onderwerp die niet beantwoord (kunnen) worden, dan kun je een kennisvraag plaatsen en gaan wij actief op zoek de (wetenschappelijke) antwoorden.

Momenteel wordt het platform met de pilotgroep Geef ze de Vijf! verder ontwikkeld. Aanmelden kan dus nog niet, maar heb je interesse, laat het dan weten via info@geefzedevijf.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan geven we een seintje als het zover is.

Wil je meer ondersteuning en directe begeleiding, dan kun je deelnemen aan het praktijkproject binnen Geef ze de Vijf!. In het praktijkproject werken we stap voor stap aan de levensduur met als stip op de horizon een levensduur van 5 lactaties. Een uitdaging die een actieve inzet vraagt en waarbij we alle beschikbare kennis en hulpmiddelen inzetten naar gelang de behoefte van de deelnemers:

  • Gebruik van het kennis- en informatieplatform. ;
  • Deelname aan het discussieplatform inclusief de bedrijfsvergelijking;
  • Uitvoeren van een (economische) levensduuranalyse;
  • Op gestructureerde wijze aan de slag op je bedrijf.

Het is dus een combinatie van directe ondersteuning en begeleiding en het gebruik van de online hulpmiddelen.
Momenteel loopt er een pilotproject met 30 melkveehouders. Zodra we met deze pilot voldoende ervaring hebben opgedaan staat deelname voor iedereen open. Aanmelden kan dus nog niet, maar heb je interesse, laat het dan weten via info@geefzedevijf.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan geven we een seintje als het zover is.