Om onze kennis van en ervaring met de levensduur en de levensduurverlenging toegankelijk en toepasbaar te maken, hebben wij onder de naam Geef ze de Vijf! een project opgezet bestaande uit een kennis- en informatieplatform, een discussieplatform en een projectaanpak, waar je elkaar kunt ontmoeten in een eigen, motiverende omgeving. Een project waarin je samen met collega’s kunt werken aan een langere levensduur.

De naam Geef ze de Vijf! is ontleend aan het feit dat de gemiddelde koe haar volwassen leeftijd en maximale productie bereikt in de vijfde lactatie. De huidige veestapel komt nog niet verder dan ongeveer 3,5 jaar. Vergeleken met andere landen doen we het daarmee wel bovengemiddeld goed, maar uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de economisch optimale gebruiksduur zo’n 8 á 9 jaar bedraagt.

Dat de gebruiksduur aanzienlijk korter is, is het gevolg van een niet optimale balans tussen de genetica, de bedrijfsvoering en leefomgeving (het KBL-principe). Het is een flinke opgave om die balans zover te verbeteren dan de koeien probleemloos volwassen kunnen worden.

De titel van het project klinkt uitdagend en dat is het ook. Het project is ook opgezet voor melkveehouders die voldoende gemotiveerd zijn om daar het nodige voor te doen. Er zijn immers genoeg redenen om een langere levensduur als bedrijfsdoel te willen realiseren.

Deelnemen aan het platform
Deelnemen aan het platform Geef ze de Vijf! kan op meerdere manieren:
– Je kunt je abonneren op het kennis- en informatieplatform
– Je kunt deelnemer worden van het discussieplatform
– Je kunt met de projectaanpak meedoen.

In het kader van het duurzaamheidsproject “Geef ze de Vijf!” heeft Valacon de handleiding Duurzaam Melkvee Management uit 2013 in geactualiseerde vorm als onlineversie uitgebracht onder de naam Kennis- en informatieplatform voor Duurzaam Melkvee Management. Daarmee willen wij de toegankelijkheid vergroten en sneller nieuwe kennis en informatie via het online platform beschikbaar stellen. Het platform bevat veel informatie in de vorm van tekst, figuren, foto’s, tabellen en grafieken en veel aanbevelingen en tips voor de praktijk.

Van de papieren versie hebben sinds 2013 zo’n 2500 exemplaren hun weg gevonden naar melkveehouders, erfbetreders en studenten. Dus tijd voor een nieuw en actueel jasje. We volgen voortdurend de praktijk en het onderzoek om nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen en te integreren in het platform. Wil je verder met een duurzame veestapel, meld je dan nu aan op Geef ze de Vijf