Fosfaatregels maken levensduurverlenging lastiger

In de pilotgroep Geef ze de Vijf! blijkt dat de fosfaatregelgeving de levensduur behoorlijk dwars kan zitten. Het is niet altijd gemakkelijk om aan het einde van het jaar precies uit te komen op de toegestane hoeveelheid fosfaat. Het gaat immers om juiste de hoeveelheid jongvee, het aantal koeien en de leeftijd omdat die de productie beïnvloedt. Hoe kun je  nauwkeurig  berekenen hoeveel jongvee aangehouden moet worden (het jongvee-opfokquotum), rekening houdend met de te verwachten uitval onder zowel het jongvee als de koeien? Niet alles is even voorspelbaar en hoe kun je dan toch te grote schommelingen voorkomen? Wat als nu door een betere gezondheid en langere levensduur de melkproductie stijgt: koeien wegdoen? Jongvee wegdoen? Fosfaatrechten aankopen? Eerder droog zetten? Wat is nu de juiste strategie? Daarvoor gaan we in de pilotgroep een eenvoudig hulpmiddel maken. Intussen kun je over het jongveeopfokquotum meer lezen op het Kennisplatform. In hoofdstuk 5.2 Fokkerij en stierkeuze als onderdeel van het aanhoud- en selectiebeleid.

Wil je ook een abonnement op het Kennis- en informatieplatform voor levensduur? Klik dan hier Geefzedevijf.nl

Meer "onderzoek en praktijk"