Economische analyse van de levensduur roept vragen op

De pilotgroep Geef-ze-de-vijf is aan het vierde projectjaar begonnen. Veel maatregelen zijn besproken en doorgevoerd en de levensduur is gestegen. Vragen als “Hoe ver moet ik nu gaan wil het economisch nog optimaal zijn?” dringen zich op. Reden temeer om dit jaar de economie van de levensduur verder uit te werken. Bij de eerste analyse komen al veel vragen en dilemma’s aan de orde. Lees hier welke dat zijn.

Wil je meer lezen over de economie van levensduurverlenging, wordt dan lid van het Kennis- en informatieplatform voor levensduurverlenging. Voor minder dan €1,- per week heb je alle kennis bij de hand om succesvol de levensduur van je koeien te verlengen en voor een beter saldo.

Meer "onderzoek en praktijk"