Verborgen kosten gezondheids-problemen. Wat zijn dat?

Verborgen kosten zijn de kosten die, eenvoudig gezegd, niet direct in de boekhouding zichtbaar zijn. Er komt geen rekening van. Feitelijk gaat het dus om het verlies aan inkomen als gevolg van bijvoorbeeld mastitis, klauwproblemen, pensverzuring etc. Het omgekeerde noemen we wel het verborgen rendement: de extra inkomsten als we de problemen kunnen voorkomen.

Kosten waarvoor een rekening komt zoals de dierenarts en medicijnen zijn de zichtbare kosten. Maar dat is een fractie van de kosten die niet direct in beeld komen. Als voorbeeld bij mastitis en kreupelheid:

  • De melkderving:
  • Verminderde voerefficiëntie;
  • Verminderde vruchtbaarheid en hogere fokkerijkosten;
  • Verminderde weerstand en meer kans op andere aandoeningen;
  • Verhoogde kans op afvoer en vervangingskosten.

Uit onderzoek is gebleken dat de kosten van mastitis, inclusief de verborgen kosten, bij vaarzen 400 tot meer dan 800 euro kunnen bedragen. Waarvan de melkderving 30% tot 50% van de kosten uitmaken. Bij kreupelheid zijn de kosten nog hoger. Deze onzichtbare kosten verminderen het gevoel van urgentie om, met name bij klauwproblemen, de koeien direct te behandelen. Bij mastitis wordt doorgaans snel ingegrepen en leidt een goede behandeling tot genezing maar bij kreupele koeien wordt vaak te laat ingegrepen en duurt genezing ook veel langer. De melkderving is daardoor hoger. Bij de oudere koeien zijn de verborgen kosten hoger door de hogere melkproductie en efficiëntie, terwijl de vervangingskosten bij het ouder worden lager zijn. En hoe persistenter de koe, hoe meer melk gederfd wordt en dat is bij vaarzen zeker het geval.

Op het Kennisplatform Levensduur hebben we in het hoofdstuk 2. Economie en arbeid nog meer praktische informatie over de economie achter de levensduur. De essentiële zaken met aandachtspunten en tips. Ben je nog geen lid, wordt het dan voor minder dan 1 euro per week om er je voordeel mee te doen. Meld je hier aan.

Meer "onderzoek en praktijk"