Hoe ziet het aanhoudingsprofiel van jouw bedrijf eruit?

De levensduurcijfers van stieren zeggen iets over het gemiddelde van hun dochters, maar de praktijk wijkt daar meestal min of minder sterk van af. Met het levensduurprofiel van je eigen bedrijf krijg je meer inzicht in het effect van je eigen inspanningen.

De meest recente aanhoudingscijfers van de stieren laten weer grotere verschillen zien in het percentage vervanging tussen dochters van “levensduurstieren” en “niet-levensduurstieren”. Bij de 10 beste levensduurstieren is 5 jaar na de eerste keer kalven nog 45% van de dochters in productie en na 7 jaar nog altijd 25%. Het vervangingspercentage ligt rond 20%. Bij de niet-levensduurstieren is dat na 5 jaar nog maar 15% en na 7 jaar bijna geen meer. Het vervangingspercentage ligt rond 36%. Hoe belangrijk is dat en wat is de relatie met de eigen veestapel?

Het aanhoudingsprofiel van de eigen veestapel
Vergelijkbaar met het aanhoudingsprofiel van de stieren is aanhoudingsprofiel van de eigen veestapel: het aantal koeien in de achtereenvolgende lactaties. Daarmee kun je zien wanneer de meeste koeien worden afgevoerd. Het afvoerpatroon blijkt sterk overeen te komen met het gemiddelde bij de stieren. Daaruit blijkt dat de stieren zeker invloed hebben gehad. Maar gemiddeld gezien heeft dat geleid tot het veel te vroeg uitvallen van de koeien. In de praktijk zien we dat individuele bedrijven daar sterk van af kunnen wijken onder invloed van het management. Het kan beter maar ook slechter.

Op het Kennisplatform Levensduur vind je in het hoofdstuk 1. Levensduur managen nog meer praktische informatie over hoe je naar levensduur kunt kijken. In hoofdstuk 5 Fokkerij en selectie staat meer informatie over de aanhoudingscijfers en -profielen. De essentiële zaken met aandachtspunten en tips. Ben je nog geen lid, wordt het dan voor minder dan 1 euro per week om er je voordeel mee te doen. Meld je hier aan.

Meer "onderzoek en praktijk"