Op excursie: levensduur verlengen, hoe doe je dat?

Enkele jaren gelden werd vanuit de sector nog gedacht dat “we het wel eventjes zouden doen”, die levensduurverlenging.

Valacon liet in haar eerste symposium over levensduur in 2011 al zien dat het veel tijd vraagt om een stabiele, duurzame veestapel op te bouwen. Het zou zeker niet vanzelf gaan. Met de pilotgroep Geef ze de Vijf! zijn we op bezoek geweest bij melkveebedrijf Eelshuis in het Groningse Siddeburen, waar door consequent werken vanaf 2007 de afvoerleeftijd intussen 7,5 jaar is. In de paragraaf over levensduur managen op het kennis- en informatieplatform kun je meer informatie vinden over de ontwikkeling van de levensduur op het bedrijf.

Meer informatie over het managen van de levensduur, de maatregelen en de ontwikkeling van de levensduur kun je vinden op ons kennis- en informatieplatform Geef ze de Vijf!

Meer "onderzoek en praktijk"