Het levenssaldo, de economie van levensduur

Als melkveehouders wordt gevraagd naar de belangrijkste reden waarom ze de levensduur van hun koeien zouden willen verlengen is het antwoord in de meeste gevallen: “als het economisch voordeel oplevert”. Helaas kunnen we dat met de gangbare bedrijfsboekhouding niet goed laten zien en daarom is daar een andere rekenmethode voor ontwikkeld met als belangrijkste uitkomst het levenssaldo dat het levensduurrendement van een koe in beeld brengt. Het levenssaldo is het verschil in de totale directe kosten en baten van een koe in de loop van haar productieve leven. Anders gezegd: wat de koe per saldo heeft opgebracht in die periode. Daarbij kan het gaan om het levenssaldo van een individuele koe of een groep koeien bij een bepaalde levensduur, bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de aanwezige koeien (zie MPR). Dat noemen we het actuele levenssaldo en dat kan op elk moment worden bepaald. Of van de afgevoerde koeien en dat noemen we het levenssaldo bij afvoer dat op het moment van afvoer kan worden bepaald. Ook kan op basis doelstellingen voor de levensduur op voorhand berekend worden wat het levenssaldo is als het doel is bereikt.

Levensduur gaat over het beslissen voor het aanhouden of afvoeren van individuele koeien met verschillen in levensduur. Elke koe heeft haar eigen economisch rendement dat bepalend zou moeten zijn voor het aanhoud- en afvoerbeleid. De juiste afweging over afvoeren, of nog wat extra zorg besteden en nog even aanhouden, is alleen te maken als je van de individuele koeien weet wat ze hebben opgeleverd in vergelijking met koppelgenoten en wat ze nog zouden kunnen opleveren. De gouden regel voor levensduurverlenging sluit daar op aan: Voer een koe pas af als je zeker weet dat ze niet nog een lactatie mee kan tegen redelijke zorginspanningen en kosten.

In een serie over de economie van levensduur gaan we daar dieper op in. Abonnees van het Kennisplatform voor levensduurverlenging kunnen nu al meer over de economie van de levensduur lezen in hoofdstuk 2.3: Duurzaamheid, economie en arbeid. Ben je nog geen abonnee en wil je meer weten, registreer je dan op ons Kennis- en informatieplatform.

Meer "onderzoek en praktijk"